Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Wartun
#962990 Luận văn tiếng Anh:Nguyên tắc công khai, minh bạch trên thị trường chứng khoán theo pháp luật Việt Nam

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Thị trường chứng khoán tập trung ở Việt Nam chính thứcđược thành lập
vào năm 2000,hiện nay thị trường chứng khoán còn khá xa lạ đối với nhiều
người dân Việt Nam. Trong khi đó trên thế giới thị trường này đã ra đời từ thế
kỷ thứ 15 tại các thành phố buôn bán của phương Tây và hiện nay vẫn đang
hoạt động rất sôi động và là một phần không thể thiếu đối với nền các kinh tế
lớn trên thế giới.
Khi tham gia vào thị trường chứng khoán, mọi người cần có những kiến
thức về thị trường cũng như hiểu biết về các nguyên tắc của nó. Trước hết để
bảo vệ các nhà đầu tư, các công ty phát hành phải đảm bảo đảm được nguyên
tắc công khai, minh bạch, tức là phải cung cấp thông tin đầy đủ theo chế độ
thường xuyên và đột xuất trên các phương tiện thông tin đại chúng, các sở
giao dịch, công ty chứng khoán và các tổ chức có liên quan.
Việc công bố thông tin rõ ràng, đầy đủ đóng vai trò rất quan trọng đối với
các nhà đầu tư, điều này không chỉ giúp cho họ có những sự đầu tư chuẩn xác
mà còn có thể giúp cho công ty phát hành có những bước phát triển nhất định
trên thị trường đầy tiềm năng nhưng cũng đầy rủi ro này và chính các hoạt
động này sẽ làm cho thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển, góp phần
phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng
và Nhà nước ta đã chọn.
Nước ta đã ban hành Luật Chứng khoán, điều chỉnh việc công khai, minh
bạch thông tin trên thị trường, điều này góp phần không nhỏ giúp thị trường
phát triển được những bước đi cần thiết, song bản thân Luật Chứng khoán còn
nhiều hạn chế chưa phù hợp với thực tiễn phát triển của thị trường.

Hiện Việt Nam đang ngày càng tham gia sâu rộng vào tiến trình hội nhập
quốc tế. Việc hội nhập quốc tế sẽ mở ra những thuận lợi nhưng cũng đem lại
những thách thức về nhiều mặt, trong đó có vấn đề kinh tế thị trường và đặc
biệt là với thị trường chứng khoán.
Chính vì vậy việc các thành phần tham gia thị trường chứng khoán đã
tôn trọng nguyên tắc này hay chưa, pháp luật điều chỉnh còn thiếu sót những
gì thực sự là điều rất quan trọng.
Trên đây là lý do để tui lựa chọn vấn đề “Nguyên tắc công khai, minh
bạch trên thị trường chứng khoán theo pháp luật Việt Nam" làm đề tài cho
luận văn tốt nghiệp Thạc sỹ.
2. Tình hình nghiên cứu đề tài
Hiện nay, đã có một số đề tài nghiên cứu về vấn đề công bố thông tin trên
thị trường chứng khoán. Cụ thể như sau:
- Đề tài luận án tiến sĩ kinh tế “Minh bạch hóa thông tin trên TTCK Việt
Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế”, Nguyễn Thúy Anh, Đại học
Ngoại thương, 2012. Luận án làm rõ những tiêu chí đánh giá mức độ minh bạch
thông tin trên TTCK dưới góc độ kinh tế nói chung trước yêu cầu hội nhập
- Đề tài nghiên cứu khoa học “Hoàn thiện hệ thống công bố thông tin của
công ty đại chúng trên TTCK Việt Nam”, TS. Tạ Thanh Bình,Ủy ban chứng
khoán Nhà nước, 2011. Đề tài này làm rõ các thông tin phải công bố của công ty
đại chúng trên TTCK và đưa ra giải pháp hoàn thiện hệ thống công bố thông tin
của công ty đại chúng nói chung.
- Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: “Minh bạch trong công bố thông
tin của các công ty niêm yết trên TTCK Việt Nam”, GS-TS. Đinh Văn Sơn.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement