Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By chuyentinhbienxanh_dt2412
#962837 Link tải luận văn miễn phí cho ae
Miêu tả:Luận văn ThS. Luật Kinh Tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Lao động là hoạt động quan trọng nhất trong đời sống của con người.
Lao động tạo ra của cải vật chất và giá trị tinh thần cho xã hội. Hoạt động lao
động giúp con người hoàn thiện bản thân và phát triển xã hội. Khi xã hội đã
đạt đến mức độ phát triển nhất định thì sự phân hóa, phân công lao động xã
hội diễn ra như một tất yếu và ngày càng sâu sắc.
Đối với Việt Nam sau khi gia nhập WTO với mục tiêu xây dựng đất nước
đến năm 2020 trở thành nước công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên nền tảng xuất
phát từ nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều thành
phần kinh tế. Sự phát triển của nền kinh tế thị trường và xu hướng hội nhập kinh
tế đó tạo nên sự phong phú, đa dạng trong quan hệ lao động, cũng như nảy sinh
ra vấn đề phức tạp. Chênh lệch về lợi ích của quan hệ lao động giữa người sử
dụng lao động với người lao động làm thuê vốn có nay càng khắc họa rõ nét
hơn. Với những chủ trương và chính sách của Nhà nước là tạo điều kiện thuận
lợi cho các doanh nghiệp thành lập, đi vào hoạt động nhằm tạo ra của cải vật
chất và giải quyết lớn lực lượng lao động dồi dào như hiện nay. Với dân số đông,
cơ cấu dân số trẻ như Việt Nam, nên các doanh nghiệp ra đời ngày càng nhiều.
Nhằm nâng cao quyền tự chủ, tự quyết cho doanh nghiệp, Nhà nước cho phép
các doanh nghiệp quyền tuyển dụng lao động theo nhu cầu sản xuất kinh doanh,
trong đó hình thức tuyển dụng lao động thông qua hợp đồng lao động hiện nay
trở thành hình thức phổ biến, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội hiện nay.
Chính vì thế việc tuyển dụng chủ yếu thông qua hợp đồng lao động nhằm thiết
lập quan hệ lao động, sức lao động trong nền kinh tế thị trường, là lựa chọn ưu
tiên hàng đầu của doanh nghiệp.
Pháp luật lao động quy định quyền và nghĩa vụ của người lao động và
của người sử dụng lao động, các tiêu chuẩn lao động, các nguyên tắc sử dụng
và quản lý lao động nhằm thúc đẩy sản xuất không ngừng phát triển. Đối với
pháp luật lao động thì giao kết hợp đồng lao động là một phần rất quan trọng,
là hình thức ban đầu chủ yếu làm phát sinh quan hệ pháp luật lao động.
Hợp đồng lao động là công cụ pháp lý quan trọng để xác lập mối quan
hệ lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động. Giao kết hợp
đồng lao động được coi là vấn đề trung tâm trong mối quan hệ lao động. Việc
giao kết hợp đồng lao động không chỉ được thừa nhận bằng pháp luật trong
nước, mà còn ghi nhận trong hệ thống pháp luật của các nước trên thế giới.
Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện giao kết hợp đồng lao động tại các doanh
nghiệp cho thấy việc giao kết hợp đồng lao động còn bộc lộ tính thiếu chặt
chẽ, chưa đầy đủ. Thực tế áp dụng hợp đồng lao động còn nhiều vướng mắc,
điều này dẫn đến tranh chấp về hợp đồng lao động tại các doanh nghiệp phát
sinh ngày càng nhiều.
Xuất phát từ yêu cầu đòi hỏi thực tế của hợp đồng lao động nói chung,
đặc biệt là giao kết hợp đồng lao động nói riêng và thực tiễn trong các doanh
nghiệp ở thành phố Đà Nẵng, tui mạnh dạn chọn đề tài “ Pháp luật về giao
kết hợp đồng lao động và thực tiễn thực hiện trong các doanh nghiệp ở
Đà Nẵng” làm luận văn thạc sỹ luật học của mình. Qua việc nghiên cứu đề
tài, luận văn góp phần hoàn thiện về pháp luật hợp đồng lao động nhằm bảo
vệ quyền, lợi ích của người lao động, người sử dụng lao động, cũng như lợi
ích của Nhà nước.
2. Tình hình nghiên cứu đề tài
Nghiên cứu về pháp luật hợp đồng lao động nói chung, trong đó có nội
dung liên quan đến giao kết hợp đồng lao động đã được đề cập ở nhiều mức
độ khác nhau trong một số công trình nghiên cứu độc lập hay đăng tải dưới
các bài viết trên các tạp chí pháp luật như :
Luận án Tiến sĩ luật học “Hợp đồng lao động trong cơ chế thị trường ở
Việt Nam”, (2002) của tác giả Nguyễn Hữu Chí.
Về hệ thống giáo trình: Giáo trình “Luật Lao động Việt Nam” của
trường Đại học Luật Hà Nội (2005, 2008, 2011), nhà xuất bản Công an nhân
dân; hay Giáo trình “Luật Lao động cơ bản” (2012), khoa luật Đại học Cần
Thơ; hay Giáo trình luật Lao động Việt Nam (1999), Khoa luật Đại học quốc
gia Hà Nội, nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội. Có các đề tài như : “Thực
trạng pháp luật về quan hệ lao động ở Việt Nam và phương hướng hoàn
thiện” (2012) của PGS.TS Lê Thị Hoài Thu, Khoa Luật đại học quốc gia Hà
Nội. Về bài viết có: “Bàn về hiệu lực của hợp đồng lao động và việc xử lý
hợp đồng vô hiệu” số 8 (2000), Tạp chí Dân chủ và pháp luật của Phạm Thị
Chính; hay “ Giao kết hợp đồng lao động theo Bộ luật Lao động năm 2012 từ
quy định đến nhận thức và thực tiễn” tạp chí Luật số 3/2013 của tác giả
Nguyễn Hữu Chí; hay “Quá trình duy trì và chấm dứt hợp đồng lao động” số
3 (1997), Tạp chí Luật học, của Lưu Bình Nhưỡng; hay Tôn Trung Nhạn
(1995), “Kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa và Công đoàn”, Nhà xuất bản lao
động, Hà Nội; hay “Một số nét về lao động và sử dụng lao động trong các
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài”, Bản tin thị trường lao động – Bộ
Lao động – Thương binh và Xã hội (2006) của tác giả Nguyễn Thị Bích
Thủy; hay “Một số vấn đề pháp lý về việc làm và giải quyết việc làm ở Việt
Nam” tạp chí Nhà nước và pháp luật” số 6/2003 và “Hợp đồng lao động một
trong những chế định chủ yếu của luật Lao động Việt Nam”, Nhà nước và
Pháp luật, số 7/1996 của Phạm Công Trứ; Đặc san tuyên truyền: “Thực tiễn
15 năm thi hành Bộ luật Lao động kết quả đạt được và những vấn đề đặt ra”
(2011), Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính
phủ (số 11), Hà Nội. Đây là các tài liệu tham khảo hết sức quý giá chủ yếu tập
trung về hợp đồng lao động nói chung và có đề cập về vấn đề giao kết hợp
đồng lao động trong các doanh nghiệp.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#994240 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement