Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By thienthandethuong_bmt1920
#962824 Link tải luận văn miễn phí cho ae
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết nghiên cứu của đề tài
Trong lịch sử giao thương thế giới, việc buôn bán của các thương nhân
giữa các quốc gia với nhau hay giữa các vùng lãnh thổ bị chia cắt bởi đại
dương được tiến hành qua đường hàng hải. Lịch sử phát triển của thương mại
quốc tế gắn liền với lịch sử hàng hải.
Khi thế giới càng mở rộng giao thương, mở rộng cửa tiếp nhận các
thành quả kinh tế từ các nước khác, thì cũng chính là lúc vận tải biển trở nên
phổ biến và cần thiết hơn bao giờ hết đối với hoạt động thương mại nói chung
và đối với mỗi doanh nghiệp xuất nhập khẩu nói riêng.
Việc vận chuyển đường biển không chỉ là vấn đề của mỗi quốc gia, mà
còn liên quan đến chủ quyền trên biển, đảo và lợi ích của các quốc gia khác.
Với tầm quan trọng như vậy, cộng thêm với chính tính chất riêng biệt của
hoạt động hàng hải do đó các quy định pháp luật điều chỉnh lĩnh vực vận
chuyển hàng hải có những đặc thù riêng cần tìm hiểu.
Mặc dù pháp luật về hàng hải của Việt Nam hiện nay đã tương đối
phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế. Tuy nhiên vẫn còn có những điểm chưa
thật sự phù hợp và chưa thúc đẩy mạnh cho phát triển thương mại. Mặt khác
các thương nhân trong thực tiễn kinh doanh ngoại thương chưa tìm hiểu sâu
một cách có lợi các qui định của pháp luật quốc gia và quốc tế liên quan để
khi xảy ra các tranh chấp có nhiều lúng túng. Hiện nay Việt Nam có một
khối lượng vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu bằng cách vận tải
đường biển chiếm tới 90% tổng khối lượng hàng hóa xuất nhập khẩu quốc
gia. Như vậy có nghĩa rằng, trong vận chuyển hàng hóa quốc tế, thì vận
chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển đóng vai trò quan trọng
nhất trong tất cả các cách vận tải. Do đó việc tìm hiểu sâu các qui
tắc về vận chuyển hàng hóa bằng đường biển là vô cùng hữu ích cho sự phát
triển kinh tế ở Việt Nam.
Trong vòng mấy năm nay, tình hình kinh tế thế giới có nhiều bất ổn.
Khủng hoảng tài chính và kinh tế thế giới chưa được phục hồi. Nhiều người
mất việc làm. Các doanh nghiệp cắt giảm nhân công và sản lượng. Cũng bị
ảnh hưởng bởi hoàn cảnh chung, các chủ tàu khó tìm kiếm nguồn hàng. Giá
cước vận tải giảm liên tục thậm chí với mức giảm đến 70%, nhiều doanh
nghiệp vận tải hàng hải đã phải ngừng khai thác để tránh lỗ. Nhiều doanh
nghiệp hàng hải khác bị ép giá, và phải chấp nhận mức giá rẻ để đổi lấy việc
vận chuyển thường xuyên. Do vậy, quyền và lợi ích của các doanh nghiệp vận
chuyển hàng hải bị đe dọa.
Với mục đích giúp các doanh nghiệp xuất nhập khẩu và vận tải Việt
Nam hiểu sâu hơn, đúng hơn các quy định của pháp luật về lĩnh vực này, trên
cơ sở đó, bảo vệ các quyền và lợi ích của mình, tui xin chọn đề tài “Pháp luật
về hợp đồng vận chuyển hàng hóa quốc tế bằng đường biển ở Việt Nam ”
làm đề tài cho Luận văn thạc sĩ luật học của mình. Nhận thức rằng, kiến thức
pháp lý của doanh nghiệp vừa để đối phó với khủng hoảng kinh tế, vừa tạo
tiền đề để hoạt động vận chuyển phát triển mạnh sau thời khủng hoảng. Suy
cho cùng, khủng hoảng cũng chính là thời cơ, là thách thức để ngành vận
chuyển hàng hải thay đổi phù hợp với tình hình mới. Đây cũng chính là cơ hội
để khảo nghiệm, kiểm tra tính khả thi của hệ thống pháp luật về vận chuyển
hàng hóa quốc tế bằng đường biển.
Đề tài cũng mong muốn qua đó góp phần vào việc hiểu thêm về lý luận
pháp luật liên quan, và đánh giá thêm về sự phù hợp của các quy định của
pháp luật Việt Nam trong lĩnh vực này.
2. Mục đích và phạm vi nghiên cứu của đề tài
Đề tài nghiên cứu của Luận văn nhằm các mục đích sau:
+ Nghiên cứu một cách có hệ thống pháp luật Việt Nam và pháp luật
quốc tế về hợp đồng vận chuyển hàng hóa quốc tế bằng đường biển trong sự
so sánh.
+ Tìm hiểu các tranh chấp phát sinh trong hoạt động vận chuyển hàng
hóa quốc tế và đưa đến một vài giải pháp để hạn chế tình trạng này cả về
phía các bên trong việc ký kết hợp đồng cũng như các quy định pháp luật có
liên quan.
+ Đưa ra những kiến nghị nhằm hoàn thiện hơn nữa hệ thống pháp luật
điều chỉnh hợp đồng vận chuyển hàng hóa quốc tế bằng đường biển.
Đối tượng nghiên cứu của Luận văn là các vấn đề pháp lý về hợp đồng
vận chuyển hàng hóa quốc tế bằng đường biển. Luận văn không nghiên cứu
các vấn đề kinh tế hay các vấn đề thuộc các lĩnh vực khác liên quan tới hợp
đồng vận chuyển hàng hóa quốc tế bằng đường biển.
Luận văn tập trung vào phạm vi những nội dung cơ bản nhất của một
hợp đồng vận chuyển hàng hóa quốc tế bằng đường biển, về những quy định
pháp luật thực định điều chỉnh lĩnh vực này trong sự tương quan so sánh với
lịch sử pháp luật trong nước và pháp luật quốc tế.
3. Phương pháp nghiên cứu
Các phương pháp nghiên cứu sử dụng trong Luận dựa trên nền tảng chủ
nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác
Lênin. Các phương pháp đó bao gồm: phương pháp thống kê, tổng hợp, phân
tích, đối chiếu các số liệu và tình tiết thực tiễn; phương pháp phân tích qui
phạm và phân tích vụ việc; phương pháp so sánh pháp luật; phương pháp điển
hình hóa các quan hệ xã hội…
Các phương pháp này được Luận văn sử dụng đan xen để thực hiện
mục đích nghiên cứu của đề tài đặt ra. Đặc biệt Luận văn nhấn mạnh tới
phương pháp phân tích qui phạm bởi mục đích quan trọng của Luận văn là
thông qua việc tìm hiểu các qui định của pháp luật thực định tìm các bất cập
của chúng và tìm kiếm các giải pháp cho hiện tại và tương lai khắc phục các
bất cập này trong công tác lập pháp cũng như thực hành.
4. Bố cục của Luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận, và danh mục tài liệu tham khảo và phụ
lục, nội dung chính của Luận văn bao gồm 2 chương sau đây:
Chương 1: Tổng quan về pháp luật hợp đồng vận chuyển hàng hóa
quốc tế bằng đường biển.
Chương 2: Thực tiễn thi hành pháp luật Việt Nam về hợp đồng vận
chuyển hàng hóa quốc tế bằng đường biển và một số kiến nghị liên quan.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1003645 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement