Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By bimat_anhvatoi
#962731 Link tải luận văn miễn phí cho ae

1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài
Xây dựng là một ngành công nghiệp quan trọng trong bất kỳ một xã hội hiện
đại nào. Nó tạo ra các sản vật đáp ứng nhu cầu thiết yếu của con người và nhu cầu
phát triển kinh tế, xã hội - đó là nhà ở và các công trình kiến trúc khác hình thành
nên một môi trường nhân tạo thuận tiện để con người sinh sống và làm việc. Việt
Nam đang bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cho nên ngành xây dựng
càng ngày càng trở nên có vai trò to lớn trong việc xây dựng đất nước.
Sản phẩm của hoạt động xây dựng thường có thời gian sử dụng lâu dài, luôn
gắn với những nguồn vốn đầu tư lớn mà có thể thuộc sở hữu của tư nhân hay của
nhà nước. Sản phẩm này đòi hỏi phải bảo đảm chức năng sử dụng, an toàn, tiết kiệm,
có hiệu quả và tránh tham nhũng, lãng phí (nếu là công trình sử dụng cho mục đích
công). Do vậy để hình thành một dự án đầu tư xây dựng công trình và đưa vào sử
dụng, hoạt động đầu tư, xây dựng phải tuân thủ nhiều qui trình, qui phạm ở những
công đoạn khác nhau. Lựa chọn nhà thầu để thực hiện công trình xây dựng không
chỉ là một công đoạn quan trọng và có ý nghĩa lớn, ảnh hưởng đến hiệu quả của quá
trình đầu tư xây dựng mà còn có ý nghĩa trong việc phòng chống tham nhũng, tránh
thất thoát, và chống cạnh tranh không lành mạnh…
Là một công đoạn quan trọng quyết định đến chất lượng, hiệu quả của các
công trình xây dựng, tại Việt Nam hiện nay, hoạt động đấu thầu xây dựng đã được
pháp luật qui định khá chặt chẽ. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của nền kinh tế
xã hội nói chung và trong lĩnh vực xây dựng nói riêng thì hoạt động đấu thầu xây
dựng cũng phát sinh nhiều vấn đề cần được pháp luật điều chỉnh một cách rõ ràng,
chặt chẽ hơn. Thực tiễn trong những năm gần đây tại Việt Nam cho thấy, các hành
vi vi phạm trong lĩnh vực xây dựng ngày càng nhiều để lại những hậu quả nghiêm
trọng không chỉ liên quan tới việc mất mát về tài sản, tính mạng con người mà còn
ảnh hưởng đến cả vấn đề chính trị xã hội. Một trong những nguyên nhân của các
hành vi vi phạm này xuất phát từ vẫn đề đấu thầu xây dựng. Do đó nhu cầu hoàn
thiện pháp luật về đấu thầu nói chung và đấu thầu xây dựng nói riêng luôn là vấn đề
cần được quan tâm trong quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam.
Với nhận thức như vậy, tui xin mạnh dạn lựa chọn đề tài “Pháp luật Việt
Nam về đấu thầu xây dựng - Thực trạng và hướng hoàn thiện” để làm đề tài
luận văn thạc sỹ của mình.
2. Tình hình nghiên cứu đề tài
Pháp luật về đấu thầu xây dựng không phải là vấn đề quá mới mẻ ở Việt
Nam. Đã có nhiều bài báo, công trình nghiên cứu viết về vấn đề này nhưng mới chỉ
là những nghiên cứu chung. Hiện chưa có bài viết, hay công trình nghiên cứu khoa
học chuyên sâu về pháp luật đấu thầu xây dựng tại Việt Nam hiện tại và tương lai.
Đồng thời, Luật Đấu thầu tuy đã được ban hành một thời gian nhưng còn rất nhiều
nội dung cần xem xét khi đưa đạo luật này vào áp dụng trong thực tiễn. Cho đến
nay hướng hoàn thiện pháp luật đấu thầu luôn luôn được đặt ra.
3. Mục đích, phạm vi và đối tượng nghiên cứu của đề tài
Đề tài có mục đích làm rõ nền tảng lý luận pháp luật về đấu thầu xây dựng,
trên cơ sở đó phân tích thực trạng các qui định pháp luật hiện hành và thực tiễn thi
hành để tìm ra những bất cập, nguyên nhân của những bất cập nhằm tới việc kiến
nghị hoàn thiện lĩnh vực pháp luật này cả về phương diện lập pháp, tư pháp và
thực hành.
Đề tài chỉ nghiên cứu trong phạm vi pháp luật hiện hành ở Việt Nam mà
không nghiên cứu sâu về lịch sử của lĩnh vực pháp luật này và cũng không nghiên
cứu pháp luật của các nước khác trừ khi cần xử lý những thông tin liên quan để đáp
ứng mục đích nghiên cứu của đề tài theo sự lựa chọn của tác giả Luận văn.
Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các vấn đề pháp lý. Đề tài không nghiên
cứu các vấn đề liên quan tới vấn đề kinh tế - xã hội, văn hóa, truyền thống, trừ khi
tác giả Luận văn chủ động đề cập tới nhằm mục đích nghiên cứu nói trên.
4. Phương pháp nghiên cứu
Luận văn sử dụng chủ yếu các phương pháp nghiên cứu dựa trên nền tảng tư
tưởng Mác - Lê Nin, bao gồm: Phương pháp phân tích qui phạm, phương phân tích
vụ việc, phương pháp thống kê, phương pháp tổng hợp, phương trừu tượng hóa.
5. Bố cục của Luận văn
Ngoài lời nói đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung chính
của Luận văn được chia thành 03 chương như sau:
Chương 1: Khái quát về pháp luật đấu thầu xây dựng.
Chương 2: Nội dung chủ yếu của pháp luật đấu thầu xây dựng ở Việt Nam
hiện nay.
Chương 3: Thực tiễn thi hành và kiến nghị hoàn thiện pháp luật về đấu thầu
xây dựng ở Việt Nam hiện nay.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By quanghuygaubong
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1004194 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement