Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By sammy170383
#962521 Link tải miễn phí luận văn
Khái quát về tội phạm trong lĩnh vực tin học. Nghiên cứu và phân tích các đặc điểm cơ bản, các dấu hiệu pháp lý của tội phạm trong lĩnh vực tin học để làm rõ sự khác biệt giữa loại tội phạm này với các tội phạm truyền thống. Phân tích trách nhiệm pháp lý của tội phạm trong lĩnh vực tin học được quy định trong Bộ luật hình sự năm 1999, các văn bản pháp luật khác và thực tiễn xử lý tội phạm trong lĩnh vực tin học tại Việt Nam – nguyên nhân và hạn chế của nó. Nghiên cứu quy định pháp luật và kinh nghiệm đấu tranh xử lý tội phạm trong lĩnh vực tin học ở một số nước trên thế giới và rút ra bài học đối với Việt Nam. Phân tích sự cần thiết phải hoàn thiện các quy định của pháp luật hình sự Việt Nam về tội phạm trong lĩnh vực tin học và đưa ra những phương hướng, giải pháp hoàn thiện quy định về tội phạm trong lĩnh vực tin học trong Bộ luật hình sự năm 1999 như: có sự phối hợp đồng bộ nhiều giải pháp và sự tham gia tích cực cả từ phía nhà nước, các tổ chức và công dân; bồi dưỡng nâng cao trình độ công nghệ thông tin cho các cán bộ bảo vệ pháp luật để kịp thời đáp ứng yêu cầu của công tác đấu tranh, xử lý loại tội phạm này; tổng kết, rút kinh nghiệm từ quá trình đấu tranh với các tội phạm trong lĩnh vực tin học trong nước cũng như học tập kinh nghiệm từ các nước đi trước; đẩy mạnh nghiên cứu, phát minh ra các biện pháp phòng chống, vũ khí tin học chống lại loại tội phạm này; giáo dục ý thức tự phòng vệ của người sự dụng mạng máy tính; tăng cường hợp tác trao đổi kinh nghiệm đấu tranh chống tội phạm tin học với các nước trong khu vực và trên thế giới

MỤC LỤC


BẢNG KÝ HIỆU VIẾT TẮT 6
ĐẶT VẤN ĐỀ 7
CHƢƠNG 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TỘI PHẠM TRONG LĨNH VỰC
TIN HỌC 15
1.1. Khái quát về tội phạm trong lĩnh vực tin học 15
1.1.1. Ngành công nghệ thông tin và sự ra đời của tội phạm trong lĩnh vực tin
học 15
1.1.2. Một số thuật ngữ chuyên ngành liên quan đến tội phạm trong lĩnh vực tin
học 18
1.2. Khái niệm, đặc điểm và phân loại tội phạm trong lĩnh vực tin học 21
1.2.1. Khái niệm, đặc điểm của tội phạm trong lĩnh vực tin học 21
1.2.1.1. Khái niệm tội phạm trong lĩnh vực tin học 21
1.2.1.2. Đặc điểm của tội phạm trong lĩnh vực tin học 28
1.2.2. Phân loại tội phạm trong lĩnh vực tin học 29
1.3. Các dấu hiệu pháp lý của tội phạm trong lĩnh vực tin học 36
1.3.1. Khách thể của tội phạm trong lĩnh vực tin học 36
1.3.2. Mặt khách quan của tội phạm trong lĩnh vực tin học 37
1.3.3. Chủ thể của tội phạm trong lĩnh vực tin học 40
1.3.4. Mặt chủ quan của tội phạm trong lĩnh vực tin học 41
CHƢƠNG 2. QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ CÁC TỘI PHẠM TRONG LĨNH
VỰC TIN HỌC VÀ THỰC TIỄN XỬ LÝ 42
2.1. Quy định về các tội phạm trong lĩnh vực tin học theo pháp luật Việt Nam 42
2.1.1. Quy định pháp luật hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực tin học 45
2.1.2. Quy định pháp luật phi hình sự – một trong các căn cứ để xác định tội
phạm trong lĩnh vực tin học 50
2.2. Thực tiễn xử lý tội phạm trong lĩnh vực tin học tại Việt Nam và nguyên
nhân hạn chế 56
2.2.1. Thực tiễn xử lý tội phạm trong lĩnh vực tin học tại Việt Nam 56
2.2.1.1. Tình hình tội phạm trong lĩnh vực tin học 56
2.2.1.2. Thực tiễn xử lý tội phạm trong lĩnh vực tin học 67
2.2.2. Nguyên nhân hạn chế trong xử lý tội phạm tin học tại Việt Nam 70
2.3. Quy định pháp luật và kinh nghiệm đấu tranh xử lý tội phạm trong lĩnh
vực tin học ở một số nƣớc trên thế giới 73
2.3.1. Quy định pháp luật về tội phạm trong lĩnh vực tin học của một số nước
trên thế giới 73
2.3.2. Kinh nghiệm đấu tranh, xử lý tội phạm trong lĩnh vực tin học của một số
nước trên thế giới. 75
CHƢƠNG 3. VẤN ĐỀ HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VỀ
CÁC TỘI PHẠM TRONG LĨNH VỰC TIN HỌC VÀ MỘT SỐ
GIẢI PHÁP PHỐI HỢP TRONG ĐẤU TRANH PHÒNG CHỐNG
LOẠI TỘI PHẠM NÀY 80
3.1. Hoàn thiện các quy định của pháp luật hình sự Việt Nam về các tội phạm
trong lĩnh vực tin học 80
3.1.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện các quy định của pháp luật hình sự Việt
Nam về các tội phạm trong lĩnh vực tin học 80
3.1.2. Phương hướng hoàn thiện các quy định của pháp luật hình sự Việt Nam
về các tội phạm trong lĩnh vực tin học 84
3.2. Một số giải pháp phối hợp trong đấu tranh phòng chống các tội phạm trong
lĩnh vực tin học ở Việt Nam 87
KẾT LUẬN 90
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 92
ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Tính cấp thiết của đề tài
Công nghệ thông tin (CNTT) - Thuật ngữ đã trở nên quen thuộc với loài
người dù nó mới chỉ ra đời từ cuối thế kỷ XX. Ngành công nghệ đã này đưa
chúng ta đến với một thời đại mới nơi mà trí tuệ máy móc được tạo ra để phục
vụ con người. Những chiếc máy tính nhỏ bé thay cho bộ nhớ con người lưu trữ
khối lượng thông tin, tri thức lớn của nhân loại. Chúng có thể xử lý những
phép toán, những công thức vô cùng phức tạp để thực hiện mục đích của chúng
ta. Mạng máy tính liên kết con người ở khắp nơi trên thế giới, trợ giúp cho
những giao lưu kinh tế, văn hóa, khoa học... bỏ qua mọi khoảng cách địa lý.
Những ứng dụng của khoa học CNTT không dừng lại ở đó mà được phát triển,
mở rộng từng ngày với tốc độ như vũ bão.
Sự ra đời, phát triển của CNTT với những thành tựu siêu việt của nó kéo
theo sự xuất hiện một loại tội phạm mới - Tội phạm trong lĩnh vực tin học, còn
được gọi là “tội phạm công nghệ cao”, “tội phạm trong lĩnh vực CNTT” hay “tội
phạm phi truyền thống”. Đây là một loại tội phạm vô cùng nguy hiểm vì hậu quả
của nó không chỉ dừng lại ở tác động tới một cá nhân, một tổ chức hay một
ngành kinh tế, khoa học mà nó có khả năng gây hậu quả trực tiếp trên phạm vi
toàn cầu. Trên các phương tiện thông tin hiện nay đang nóng bỏng lên đề tài về
một vấn nạn: “Tin tặc”. Các hệ thống máy tính, các trang web, mạng máy tính
hiện nay thường xuyên bị xâm nhập, hủy hoại, gây rối loạn, đánh cắp thông
tin...Việc khắc phục hậu quả của nó để lại những tổn thất chưa thể tính hết được.
Phát hiện, xử lý tội phạm này hiện nay cũng là vấn đề nan giải do tội phạm có
trình độ rất cao, thủ đoạn phạm tội là những ứng dụng khoa học công nghệ tinh
vi và phức tạp. Hành vi phạm tội này diễn ra trong một môi trường phi vật chất
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement