Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By joneboy_hoangphuc09010
#962437 Link tải luận văn miễn phí cho ae
Nghiên cứu tình hình tội phạm giết người trên địa bàn tỉnh Daklak. Khái quát và phân tích một cách có hệ thống về các dấu hiệu pháp lý đặc trưng của tội phạm này. Đưa ra một số dấu hiệu cơ bản để phân biệt giữa tội phạm này với một số tội phạm khác gần giống nó trong Bộ Luật hình sự. Đề xuất biện pháp tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự nói chung và tội phạm giết người nói riêng

L Ờ I N Ó I Đ Ầ U
L Tính cáp thiết của đề tà i:
M ỗi con người không phân biệt chủng tộc, giai cấp, giới tính, tôn
giáo... Đều có các quyền cơ bản như quyền sống, quyền bình đẳng, quyền
tự do... và nếu thiếu những quyền đó thì không có phẩm chất của con
người. Tuyên ngôn toàn thế giới về nhân quyền của Liê n hiệp quôc ngày
10/12/1948 tại điều 3 đã ghi nhận : "Mỗi người đều có quyền sông, tự do
và an toàn cá nhân". Con người là nhân tô" quyết định sự tồn tại và phát
triển của xã hội. Dưới chế độ xã hội - xã hội chủ nghĩa tính mạng con
người được coi là vốn quý nhất, được pháp luật Nhà nưđược ta đặc biệt quan
tâm bảo hộ. V ì vậy, H iến pháp năm 1992 cửa Nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa V iệt Nam tại điều 71 đã quy định Công dân có quyền bất khả
xâm phạm về thân thể được pháp luật bảo vệ về tính mạng, sức khỏe,
danh dự, nhân phẩm".
Sau hơn 15 năm thực hiện đường lôi đổi mới của Đảng với mục tiêu
dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng và văn minh ; Nước ta đã đạt được
những thành tựu đáng kể trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội như về
chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa,... Song do sự tác động của nền kinh tế
thị trường đã làm xuất hiện những vấn đề xã hội có thể coi là những tác
nhân xấu làm ảnh hưởng đến mọi hoạt động của con người. Nhiều người
có tư tưởng và tham vọng làm giàu bằng nhiều hình thức, cho dù hình thức
đó thể hiện sự dã man, tàn ác gây nên tội ác như : G iết người... M ặt khác
trong quá trình vận hành của nền kinh tế thị trường đã tạo ra sự phân hóa
giàu cùng kiệt rõ rệt; các quan hệ trong đời sống xã hội càng trở nên phức
lạp. Đồng thời những quan niệm về chuẩn mực giá trị đạo đức, văn hóa
dưới sự tác động của nền kinh tế thị trường đã bị xói mòn và tha hóa; thậm
chí biến dạng hay chệch hướng. Lối sống ngoại lai và tôn sùng vật chất
ngày càng trở nên phổ biến. Trong khi đó, các loại văn hóa phẩm đồi trụy, nạn bạo lực cùng với các loại rượu bia, ma túy và các loại thuôc kích thích
mạnh, theo con đường ngoại nhập tràn vào đất nước ta đã và đang đe dọa
đến nền đạo đức xã hội và truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc V iệt
Nam...
T ấ t cả những vấn đề nêu trên là nguyên nhân và điều kiện làm phát
sinh và phát triển tội phạm hình sự nói chung và tội phạm giết người nói
riêng; đã gây tác hại cho xã hội về nhiều mặt và gây nên một tâm lý
hoang mang lo sỢ trong quần chúng nhân dân.
D ak Lak - Với đặc thù là một tỉnh miền núi nằm ở Cao nguyên Nam
Trung bộ. Khi mới giải phóng tỉnh Dak Lak có khoảng hơn 30 vạn dân,
nhưng đến nay dân sô" đã tăng lên khoảng gần 2 triệu người thuộc 44/54
dân tộc khác nhau trên cả nước đến đây làm ăn sinh sống. Dak Lak có 19
đớn vị hành chính trực thuộc, gồm Thành phô" Buôn Ma Thuột và 18
huyện, với 207 xã, phường. Dak L a k có diện tích tự nhiên 1.959.950 km2,
có đường biên giới chạy dọc theo Campuchia dài 193 Km , vđi nguồn tài
nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng, đất đai màu mỡ, có hơn 70 vạn ha
đấl đỏ Bazan là điều kiện thuận lợi đổ phái triển Nông - Lâm nghiệp toàn
diện, có trên 1 triệu ha rừng là vùng rừng tập trung lớn nhất đất nước cả
về diện tích và trữ lượng gỗ. Do có tài nguyên thiên nhiên rất đa dạng và
phong phú, có vị trí và hệ thống đường giao thông thuận lợi, các quôc lộ
14, 26, 27 và sân bay Buôn Ma Thuột nối liền với các tỉnh T â y Nguyên,
các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ, Đông Nam bộ và T P . Hồ Chí Minh, đã
tạo sự hấp dẫn và khả năng thu hút đầu tư, giao lưu kinh tế, thương mại,
du lịch. Đ ây được coi là địa bàn có vị trí chiến lược rất quan trọng cả về
chính trị kinh tế và quốc phòng an ninh của T ây Nguyên nói riêng và cả
nước nói chung cho nên có thể nói Dak Lak là tỉnh có tiềm năng to lớn để
xây dựng thành trung tâm kinh tế, văn hóa - xã hội của T ây Nguyên.
Chính những điều kiện thuận lợi đó, mà nhiều người đến đây làm ăn sinh
sống, đã tạo nên sự gia tăng về dân sô" một cách đột biến, trong đó điều
đáng quan tâm là tình trạng dân di cư tự do một cách ồ ạt, thoát ly sự quản

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#990118 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement