Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By lovely_girlbeautyful
#962391 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Luận văn ThS. Luật Hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Làm ‹rõ khái niệm "Định tội danh". Phân biệt khái niệm "Định tội danh" với "Định tội". Xây dựng khái niệm "Chất ma túy" là đối tượng thuộc sự điều chỉnh của pháp luật hình sự. Làm sáng tỏ các dấu hiệu pháp lý hình sự của tội Mua bán trái phép chất ma tuý trong BLHS năm 1999, từ đó đưa ra khái niệm về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Phân biệt các dấu hiệu đặc trưng của tội Mua bán trái phép chất ma tuý với tội phạm ma tuý khác để nhận biết khi định tội danh. Nêu ra một số trường hợp có dấu hiệu chuyển hóa, biến tướng của hành vi mua bán trái phép chất ma tuý hiện đang xảy ra trong thực tiễn. Từ đó, đưa ra giải pháp xử lý phù hợp nhất khi định tội danh. Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác định tội danh tội Mua bán trái phép chất ma tuý
Lời Mở Đầu 1
Ch-ơng 1: MộT Số VấN Đề Lý LUậN Về TộI MUA BáN TRáI PHéP
CHấT MA TúY Và ĐịNH TộI DANH TộI MUA BáN TRáI
PHéP CHấT MA TúY
8
1.1. Một số vấn đề lý luận về tội Mua bán trái phép chất ma tuý 8
1.2. Một số vấn đề lý luận về định tội danh 26
1.3. Một số vấn đề lý luận về định tội danh tội Mua bán trái phép chất
ma túy
35
Ch-ơng 2: ĐịNH TộI DANH TộI MUA BáN TRáI PHéP CHấT MA TúY
THEO PHáP LUậT HIệN HàNH Và THựC TIễN áP DụNG
40
2.1. Định tội danh đối với các hành vi mua bán trái phép chất ma tuý
theo quy định pháp luật hình sự hiện hành
40
2.2. Định tội danh đối với các tr-ờng hợp đồng phạm trong tội mua bán
trái phép chất ma túy
48
2.3. Định tội danh đối với hành vi biến t-ớng của tội Mua bán trái phép
chất ma tuý
57
Ch-ơng 3: MộT Số GIảI PHáP NÂNG CAO CHấT LƯợNG ĐịNH TộI
DANH ĐốI VớI TộI MUA BáN TRáI PHéP CHấT MA TúY
78
3.1. Hoàn thiện các quy định pháp luật về chất ma tuý 78
3.2. Hoàn thiện các quy định khác của pháp luật về tội Mua bán trái
phép chất ma túy
86
3.3. Nâng cao chất l-ợng công tác định tội danh tội Mua bán trái phép
chất ma túy của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát và Tòa án
95
KếT LUậN 99
những công trình liên quan đến luận văn đã đ-ợc công bố 101
DANH MụC TàI LIệU THAM KHảO 102

LờI Mở ĐầU
1. Tớnh cấp thiết của đề tài
Trong những năm gần đõy, tỡnh hỡnh tội phạm về ma tuý trờn thế giới
và khu vực Đụng Nam ỏ diễn biến rất phức tạp. ở Việt Nam, nếu như trước
đõy chất ma tuý chủ yếu là thuốc phiện, cần sa - những thứ được trồng và sản
xuất ngay trong nước bằng hỡnh thức thụ sơ, thủ cụng thỡ ngày nay, chủng loại
ma tuý đó phỏt triển đa dạng hơn và được sản xuất bằng cụng nghệ tiờn tiến
hơn như: Estamin, Estasy, Hồng phiến, Ketamine, Methamphetamin, Nữ
hoàng đen, Hoàng hậu đỏ đặc biệt là loại heroin từ nước ngoài (chủ yếu là
Lào) vào Việt Nam ngày càng nhiều. Từ đú, địa bàn Việt Nam dần trở thành
khu vực trung chuyển ma tuý của cỏc tổ chức tội phạm quốc tế cũng như
trong nước sang cỏc nước khỏc và dần được coi là thị trường tiờu thụ cú tiềm
năng. Nghiờm trọng hơn, Việt Nam đó xuất hiện nhiều vụ ỏn sản xuất và điều
chế ma tuý, như vụ Trịnh Nguyờn Thủy cựng 31 đồng phạm đó sản xuất hơn
44kg heroin tại Hà Nội; Vụ Tạ Thị Hiền cựng hơn 12 đồng phạm sản xuất ma
tỳy tổng hợp dạng "đỏ" (Ketamine) và ATS bằng cỏc loại thuốc chữa cảm
như: Decolgen, Panadol mục đớch để đi tiờu thụ trờn địa bàn thành phố Hà
Nội.
Theo quy luật cung - cầu, ở đõu cú nhu cầu, ở đú cú hàng cung ứng.
Đối với chất ma tuý, người tiờu thụ thường xuyờn, đều đặn và chung thuỷ
nhất chớnh là cỏc đối tượng nghiện chất ma tuý. Hiện nay, số người nghiện
chất ma tuý trong xó hội nước ta ngày càng tăng cao. Núi một cỏch khỏch
quan, số người nghiện chất ma tuý ở nước ta chưa bao giờ giảm, thậm chớ nú
cũn tăng dần theo thời gian. Cụ thể là một bộ phận tầng lớp thanh, thiếu niờn
trong xó hội hiện nay nghiện chất ma tỳy hay đó sử dụng chất ma tỳy và tỡnh
trạng này cú xu hướng ngày càng phỏt triển. Do đú, để cung ứng được lượng

ma tuý lớn như vậy cho cỏc đối tượng sử dụng chất ma tỳy ở thị trường trong
nước, những người phạm tội đó tỡm mọi cỏch cú được ma tỳy để bỏn. Đú cú
thể là mua lại ma tỳy của những người khỏc ở trong nước để bỏn, hay thậm
trớ mua từ nước ngoài về để bỏn, và gần đõy nhất đó xuất hiện nhiều vụ sản
xuất ma tỳy để cung cấp cho nhu cầu sử dụng thường xuyờn, đều đặn hàng
ngày của cỏc đối tượng nghiện.
ở nước ta hiện nay, nhỡn chung về mặt phương tiện khoa học, kỹ thuật
hiện đại để sản xuất ra cỏc loại ma tuý được tinh chế như: heroin, Ketamin,
Methamphetamin, ma tuý tổng hợp dạng ATS… là chưa cú. Cỏc vụ ỏn sản
xuất trỏi phộp chất ma tỳy được phỏt hiện đều là sử dụng những phương tiện
thụ sơ, tự tạo để sản xuất ma tỳy, nờn số lượng ma tỳy mỗi lần thu được
khụng nhiều, hay cú thể phải bỏ đi toàn bộ nếu sản xuất sai quy trỡnh, dẫn
đến lợi nhuận được hưởng khụng cao, trong khi khả năng bị phỏt hiện là
lớn… Từ những lý do đú, cỏc đối tượng phạm tội chủ động khai thỏc nguồn
ma tỳy từ những nước lõn cận, bởi chỳng vừa rẻ, lợi nhuận cao lại vừa mất ớt
cụng sức và khả năng sinh lời là chắc chắn hơn. Vỡ vậy, nguồn ma tuý chớnh
để bỏn ra thị trường trong nước vẫn chủ yếu là nhập lậu từ nước ngoài về,
trong đú tựy từng quốc gia mà nhập lậu chuyờn về một loại ma tỳy riờng. Vớ
dụ: Trung Quốc chuyờn về ma tỳy tổng hợp dạng ATS, Ketamine; Lào
chuyờn về heroin; Campuchia chuyờn về heroin và cần sa. Số ma tuý này sẽ
được cỏc đầu mối mang đến cỏc địa phương để bỏn, và những đụ thị lớn như
Hà Nội, thành phố Hồ Chớ Minh, Hải Phũng sẽ được chọn là trung tõm tiờu
thụ chớnh. Xuất phỏt từ tớnh chất của ma tuý là người nghiện bị lệ thuộc vào
ma tuý và phải thường xuyờn sử dụng hàng ngày, nờn nhu cầu tiờu thụ ma tuý
rất cao và số lượng ma tuý được tiờu thụ nhỡn chung là đều đặn. Do đú, trong
cỏc tội về ma tuý như tội: sản xuất, vận chuyển, tàng trữ, mua bỏn trỏi phộp
cỏc chất ma tuý thỡ tỷ lệ phạm tội mua bỏn trỏi phộp chất ma tuý chiếm cao
nhất so với tổng cỏc tội phạm về ma tuý.


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By qmvu
#1021524 tải về học admin
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement