Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By hoangminh_8084
#962365 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

1. Tính cấp thiết của đề tài
Sự nghiệp đổi mới đã đem lại cho đất nước ta nhiều thành tựu quan
trọng, nền kinh tế tăng trưởng nhanh, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt
trên nhiều mặt, vị thế của nước ta trên trường quốc tế không ngừng được nâng
cao. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, mặt trái của nền kinh
tế thị trường cũng làm phát sinh những yếu tố tiêu cực cho đời sống xã hội.
Tình hình tội phạm nói chung và tội mua bán người nói riêng trở thành một
vấn nạn, mang tính thời sự nóng bỏng và gây bức xúc trong toàn xã hội,
không chỉ ở Việt Nam mà trên phạm vi toàn thế giới với diễn biến ngày càng
phức tạp; tính chất và thủ đoạn hoạt động ngày càng nghiêm trọng, tinh vi,
xảo quyệt; nhiều trường hợp có tổ chức chặt chẽ và có tính xuyên quốc gia.
Đáng chú ý đã xuất hiện một số đường dây đưa người sang Trung Quốc bán
nội tạng cho các bệnh viện tư, dẫn đến nạn nhân bị tử vong.
Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều nỗ lực trong công tác phòng, chống
mua bán người, đặc biệt là mua bán phụ nữ và trẻ em. Tuy nhiên, bên cạnh
những thành tựu đã đạt được vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế, bất cập.Điều
này thể hiện ở chỗ:
Về lý luận, đã có nhiều văn bản quy phạm pháp luật được ban hành
nhằm bảo vệ quyền con người nói chung, quyền của phụ nữ và trẻ em nói
riêng như: Hiến pháp; Luật Hôn nhân và gia đình; Bộ luật hình sự; Bộ luật Tố
tụng hình sự; Luật Bình đẳng giới; Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012…
góp phần quan trọng vào việc phòng ngừa, ngăn chặn, trừng trị tội phạm mua
bán người. Chính phủ cũng đã ban hành một số văn bản liên quan đến các lĩnh
vực mà bọn tội phạm có thể lợi dụng để lừa gạt phụ nữ, trẻ em ra nước ngoài
bán. Chúng ta đã tăng cường phối hợp với các nước, các tổ chức quốc tế,
nhất là hợp tác với các nước láng giềng, các nước trong khu vực như: Trung
Quốc, Campuchia, Lào, Thái Lan và các tổ chức Cơ quan Phòng, chống ma
tuý và tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC), Dự án Liên minh các tổ chức
Liên hợp quốc về phòng, chống buôn bán người (UNIAP), Tổ chức Di cư
quốc tế (IOM),… để triển khai nhiều hoạt động liên quan đến phòng, chống
buôn bán người. Tuy nhiên, các điều luật quy định về tội này trong Bộ luật
hình sự năm 1999 còn tồn tại một số bất cập, thiếu sót, còn chưa phù hợp với
các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia. Bên cạnh đó, vẫn còn một số kẽ
hở, thiếu sót trong một số lĩnh vực pháp luật như lĩnh vực kết hôn với người
nước ngoài, cho nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài, sử dụng lao động, xuất
khẩu lao động… Ngoài ra, các quy định hiện hành liên quan đến hồi hương,
tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán hoà nhập cộng đồng vẫn còn lẻ tẻ chưa
tập trung thống nhất, chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể về thủ tục, nguồn cấp
kinh phí dẫn đến việc áp dụng còn gặp nhiều lúng túng.
Về thực tiễn, trong 5 năm (2009 - 2013), Lực lượng Công an, Biên
phòng đã điều tra, khám phá 947 vụ, bắt 1.948 đối tượng. Trong đó gần 70%
số nạn nhân bị bán sang Trung Quốc, 11% số nạn nhân bị bán sang
Campuchia, số còn lại bị bán qua Lào và một số nước khác. Tòa án nhân dân
các cấp xét xử 877 vụ, với 1764 bị cáo[30]. Ngoài ra, trong những năm qua
Nhà nước ta đã tích cực triển khai thực hiện nhiều biện pháp, như: các biện
pháp về kinh tế, xã hội; các biện pháp tuyên truyền, giáo dục trong hệ thống
nhà trường và trong cộng đồng; biện pháp phục hồi, hỗ trợ nạn nhân hoà nhập
cộng đồng, các chương trình quốc gia về xoá đói giảm nghèo, tạo việc làm,
phòng chống tội phạm, ... nhằm phòng ngừa tệ mua bán người. Tuy vậy, công
tác điều tra cơ bản nắm tình hình chưa thường xuyên, chưa kịp thời, chưa
đánh giá đúng thực trạng và làm rõ được nguyên nhân, điều kiện, quy luật, thủ
đoạn hoạt động của bọn tội phạm dẫn đến tình trạng bỏ lọt tội phạm. Hiệu quả
công tác phòng ngừa, truy tố, xét xử tội phạm này chưa cao. Trong những
năm gần đây, tội phạm này có xu hướng gia tăng và có diễn biến ngày càng
phức tạp, tỷ lệ ẩn cao.
Vì vậy, việc tiếp tục nghiên cứu các quy định của pháp luật hình sự Việt
Nam hiện hành về tội mua bán người và thực tiễn để làm sáng tỏ về mặt khoa
học và đưa ra những giải pháp hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả áp dụng
quy định của Bộ luật hình sự Việt Nam về tội phạm này không chỉ có ý nghĩa
lý luận, thực tiễn và pháp lý quan trọng mà còn là lý do luận chứng cho sự cần
thiết để học viên lựa chọn đề tài “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về tội
mua bán người theo luật hình sự Việt Nam” làm luận văn thạc sĩ luật học.
2. Tình hình nghiên cứu của đề tài
Do tội mua bán người có diễn biến phức tạp và có tính chất”xuyên
quốc gia” nên ở trong và ngoài nước đã có nhiều công trình nghiên cứu khoa
học ở những mức độ khác nhau, những khía cạnh, phương diện khác nhau về
tội mua bán người như:
Phát hiện, điều tra các tội phạm mua bán phụ nữ, trẻ em qua biên giới
của lực lượng cảnh sát nhân dân (Luận án tiến sĩ luật học (2006) của Trần
Minh Hưởng bảo vệ tại Học viện Cảnh sát nhân dân). Đấu tranh phòng
chống mua bán phụ nữ ở Việt Nam (Luận văn tiến sĩ luật học (2008) của
Nguyễn Văn Hương bảo vệ tại trường Đại học Luật Hà Nội). Đấu tranh
phòng, chống tội phạm mua bán phụ nữ, trẻ em ở Việt Nam - Thực trạng,
nguyên nhân và giải pháp (Luận văn Thạc sĩ luật học (2006) của Nguyễn
Quyết Thắng bảo vệ tại Trường Đại học Luật Hà Nội. Tội mua bán phụ nữ -
Một số vấn đề lý luận và thực tiễn (Luận văn cử nhân luật (2007) của Trần
Thị Lý bảo vệ tại Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội. Đấu tranh phòng,
chống tội mua bán phụ nữ và trẻ em qua biên giới tại tỉnh An Giang (Luận
văn thạc sĩ Luật học (2007) của Nguyễn Minh Diễm Quỳnh (bảo vệ tại

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By vinnycoi
#1007858 chào diễn đàn! mình đang cần tài liệu này, cho mình cái link down xuống, Thank anh em đã đọc tin
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1007862 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement