Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By lolem_khongyeu2002
#962281 Link tải luận văn miễn phí cho ae
Trình bày các khái niệm và các dấu hiệu pháp lý của tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản theo quy định của pháp luật Việt Nam: theo quy định của Bộ luật hình sự năm 1999 cũng như lịch sử lập pháp hình sự về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Giới thiệu các hình thức trách nhiệm hình sự và trách nhiệm hình sự trong những trường hợp đặc biệt đối với tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Khái quát thực trạng tình hình tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản ở nước ta những năm gần đây. Nêu lên các nguyên tắc cơ bản của hoạt động đấu tranh phòng chống tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và các biện pháp đấu tranh phòng chống loại tội phạm này
Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
MỞ ĐẦU
1. Sự cần thiết nghiên cứu đề tài
Một trong những quyền quan trọng luôn được pháp luật nói chung và
pháp luật hình sự nói riêng bảo vệ tránh sự xâm hại của các hành vi phạm tội
là quyền sở hữu. Trong thời gian qua các tội phạm xâm phạm sở hữu diễn ra
rất phức tạp, gây thiệt hại nghiêm trọng cho tài sản nhà nước, tài sản của công
dân, ảnh hưởng đến trật tự chung của xã hội. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là
một trong những tội xâm phạm sở hữu diễn biến theo chiều hướng gia tăng,
đây là loại tội phạm xảy ra thường xuyên, với nhiều thủ đoạn tinh vi xảo
quyệt, từ chủ thể thực hiện tội phạm đến các đối tượng bị xâm hại đều rất đa
dạng. Trong giai đoạn nền kinh tế của đất nước đang phát triển theo cơ chế thị
trường với định hướng xã hội chủ nghĩa, cơ chế quản lý và chính sách pháp
luật không phải lúc nào cũng ngay lập tức phù hợp với thực trạng nền kinh tế,
do đó tình hình tội phạm có nhiều biến đổi, đặc biệt tội lừa đảo chiếm đoạt tài
sản đã được thực hiện với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, chiếm đoạt tài
sản có giá trị rất lớn, có những vụ án chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhà
nước, có nhiều trường hợp lợi dụng việc giao kết hợp đồng đầu tư, hợp đồng
vay vốn hay sử dụng công nghệ khoa học tiên tiến về vi tính, tin học để làm
thẻ tín dụng giả, tìm kiếm mật mã số tài khoản của người khác… nhằm lừa
đảo chiếm đoạt tài sản. Bộ luật hình sự do Nhà nước ban hành quy định các
hành vi nguy hiểm cho xã hội bị coi là tội phạm và quy định các chế tài tương
ứng nhằm trừng trị và giáo dục đối với người phạm tội cũng như răn đe phòng
ngừa chung đối với toàn xã hội nhằm đấu tranh phòng chống tội phạm bảo vệ
lợi ích của nhà nước, lợi ích của mọi tổ chức và lợi ích của công dân, góp
phần duy trì trật tự trị an xã hội. Tuy nhiên trong từng điều luật cụ thể các nhà
làm luật chỉ có thể quy định các dấu hiệu đặc trưng cơ bản nhất của một cấu
thành tội phạm, trong khi trên thực tế tội phạm xảy ra với muôn hình muôn
vẻ, vô cùng đa dạng và phức tạp, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản cũng vậy, chỉ
được quy định trong Bộ luật hình sự bởi những dấu hiệu đặc trưng nhất. Mặt
khác, về phương diện lập pháp, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong pháp luật
hình sự Việt Nam cũng đã qua nhiều lần sửa đổi, gần đây nhất được quy định
thống nhất tại Điều 139 Bộ luật hình sự 1999, điều luật này là sự hội nhập các
điều 134, 134a, 157 Bộ luật hình sự 1985 quy định về các tội lừa đảo chiếm
đoạt tài sản của công dân, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa và lợi
dụng chức vụ, quyền hạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa. Do đó
việc nghiên cứu làm sáng rõ nội dung pháp lý của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo Điều 139 Bộ luật hình sự năm 1999, thực trạng và các biện pháp đấu tranh
phòng ngừa thích hợp là điều rất quan trọng, nhằm góp phần áp dụng pháp luật
một cách đúng đắn khi xử lý người phạm tội, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi và
tiến tới loại bỏ tội phạm nói chung và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng
trong xã hội hiện nay. Chính vì vậy tác giả đã lựa chọn đề tài: "Tội lừa đảo
chiếm đoạt tài sản - những vấn đề lý luận và thực tiễn" để viết luận văn tốt
nghiệp cao học luật.
Mặc dù đã có nhiều công trình nghiên cứu về tội lừa đảo chiếm đoạt
tài sản, nhiều tác giả đi sâu phân tích tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới góc
độ lý luận hình sự và tội phạm học như Trịnh Hồng Dương, Vũ Thiện Kim,
Võ Khánh Vinh… nhưng do tình hình kinh tế xã hội trong giai đoạn này đã có
nhiều tay đổi, các công trình nghiên cứu trước kia đã không còn phù hợp, do đó
cần đi sâu nghiên cứu tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong giai đoạn hiện
nay, làm rõ các dấu hiệu pháp lý cũng như nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội
phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tìm ra các biện pháp hữu hiệu để đấu tranh
phòng chống tội phạm nói chung và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng.
2. Mục đích, phạm vi, cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu đề tài
Mục đích của luận văn là làm sáng rõ các dấu hiệu pháp lý hình sự của
tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 139 Bộ luật hình sự năm 1999, đánh
giá thực trạng, nguyên nhân và điều kiện phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ở nước ta trong thời gian qua, từ đó đề ra một số biện pháp góp phần nâng cao
hiệu quả đấu tranh, phòng chống tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Để đạt được mục đích nêu trên, tác giả của luận văn đặt cho mình các
nhiệm vụ sau đây:
- Làm rõ các dấu hiệu pháp lý của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Bộ
luật hình sự 1999.
- Nghiên cứu quá trình lập pháp hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài
sản.
- Phân tích các hình thức trách nhiệm pháp lý đối với tội lừa đảo
chiếm đoạt tài sản
- Đánh giá thực trạng về tình hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong
những năm gần đây. Đánh giá kết quả hoạt động trong việc phát hiện điều tra,
truy tố và xét xử tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các cơ quan tiến hành tố
tụng. Tìm ra những thủ đoạn phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và hậu quả
của tội phạm đó. Làm rõ những sơ hở, thiếu sót trong hoạt động của cơ quan
nhà nước, tổ chức xã hội là nguyên nhân và điều kiện phạm tội nói trên.
- Đề xuất những biện pháp đấu tranh, phòng chống tội lừa đảo chiếm
đoạt tài sản.
Kết quả nghiên cứu làm sáng rõ các dấu hiệu pháp lý hình sự của tội lừa
đảo chiếm đoạt tài sản, đánh giá thực trạng, nguyên nhân và điều kiện phạm tội
từ đó góp phần nâng cao hiệu quả quá trình áp dụng pháp luật hình sự, tìm ra
những giải pháp hữu hiệu để đấu tranh phòng chống triệt để đối với loại tội lừa
đảo chiếm đoạt tài sản, bảo vệ lợi ích của nhà nước, của công dân và của mọi
tổ chức xã hội, xây dựng một xã hội an toàn, lành mạnh mang tính nhân văn cao.
3. Phạm vi nghiên cứu của đề tài
Trong luận văn, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản được nghiên cứu dưới góc
độ hình sự và tội phạm học trong một số năm gần đây (cụ thể: từ năm 1998
đến năm 2006).
4. Cơ sở phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu
Đề tài được nghiên cứu trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa
duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử. Ngoài ra, tác giả dựa trên
các quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước về các lĩnh vực trong đó có
lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung và tội lừa đảo chiếm đoạt
tài sản nói riêng.
Đề tài vừa mang tính lí luận vừa mang tính thực tiễn góp phần tích
cực làm phong phú thêm lí luận và cơ sở thực tiễn trong hoạt động điều tra,
truy tố, xét xử tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở nước ta hiện nay.
Khi viết luận văn tác giả có sử dụng một số phương pháp nghiên cứu
cụ thể như: Phương pháp thống kê, phương pháp phân tích so sánh, tổng hợp,
phương pháp logic, phương pháp lịch sử và phương pháp hệ thống.
5. Kết cấu của luận văn
Ngoài lời nói đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung
của luận văn gồm 3 chương:
Chương 1: Khái niệm và các dấu hiệu pháp lý của tội lừa đảo chiếm
đoạt tài sản.
Chương 2: Các hình thức trách nhiệm hình sự và trách nhiệm hình sự
trong những trường hợp đặc biệt đối với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Chương 3: Thực trạng và các biện pháp phòng chống tội lừa đảo
chiếm đoạt tài sản.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By trananh123
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1002031 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement