Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Cord
#962254 Link tải luận văn miễn phí cho ae

Phân tích một cách có hệ thống và tương đối toàn diện những vấn đề lý luận về tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam như: khái niệm, các dấu hiệu pháp lý đặc trưng. Nghiên cứu lịch sử hình thành và phát triển của tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong sự phát triển chung của pháp luật hình sự và tham khảo những quy định của một số nước trên thế giới ( Trung Quốc, Thụy Điển, Nga và một số quốc gia khác) về loại tội phạm này. Nghiên cứu những quy định cụ thể của Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999 về tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với những tình tiết định tội, định khung tăng nặng và thực tiễn áp dụng các quy định đó ở nước ta từ năm 1985 đến nay. Từ việc phân tích, đánh giá thực tiễn áp dụng, đưa ra các giải pháp như: chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh vô hiệu hóa các hành vi tuyên truyền chống Nhà nước ; tăng cường công tác hướng dẫn, giải thích các quy định của Bộ luật hình sự năm 1999 về tội tuyên truyền chống Nhà nước và các tội phạm khác có liên quan ; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an ninh quốc gia và các âm mưu, cách, thủ đoạn tuyên truyền chống Nhà nước ; nâng cao trình độ nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị và đạo đức cách mạng cho cán bộ tư pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc áp dụng những quy định của pháp luật hình sự về tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
1. Tính cấp thiết của đề tài
Hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và một số nước Đông Âu sụp
đổ đã làm cho các nước xã hội chủ nghĩa trên thế giới nói chung và Việt
Nam nói riêng đứng trước khó khăn, thử thách. Trong bối cảnh ấy, Đảng,
Nhà nước, cùng toàn thể nhân dân Việt Nam vẫn kiên định lập trường bảo
vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, tiếp tục đi theo con đường mà Chủ tịch Hồ Chí
Minh đã lựa chọn, đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội.
Đến nay, Việt Nam đã đạt được những thành quả đáng ghi nhận trên mọi
mặt của đời sống xã hội: kinh tế tăng trưởng nhanh, đời sống nhân dân
được cải thiện rõ rệt, an ninh quốc phòng được giữ vững...; sức mạnh tổng
hợp của khối đại đoàn kết dân tộc đã tạo ra thế và lực mới cho đất nước tiếp
tục đi lên với tương lai và triển vọng tốt đẹp, ngày càng được các nước trên
thế giới và khu vực chọn làm bạn và là đối tác tin cậy.
Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, chúng ta tiếp tục
phải đối mặt với những khó khăn, thách thức trước mắt và lâu dài. Các thế
lực thù địch trong và ngoài nước luôn tìm mọi cách, sử dụng mọi âm mưu,
thủ đoạn xảo quyệt nhằm lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, xóa
bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Một trong những phương
thức hoạt động của chúng là tuyên truyền, xuyên tạc, làm ra, tàng trữ, lưu
hành, bôi nhọ, phỉ báng... nhằm chống chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam
và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Trong lịch sử hình thành và phát triển của luật hình sự Việt Nam, các
nhà làm luật, các luật gia cũng như các nhà nghiên cứu luật học đều đã nhận
thức rõ mức độ, tính chất nguy hiểm của các hành vi kể trên, đồng thời cũng
đã ghi nhận trong các văn bản pháp lý hình sự cụ thể. Bộ luật Hình sự năm
1999 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã quy định một điều
luật riêng biệt, đó là Điều 88: Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã
hội chủ nghĩa Việt Nam trong chương Các tội xâm phạm an ninh quốc gia.
Nhưng về mặt lý luận cũng như thực tiễn áp dụng điều luật này còn có nhiều
bất cập, vướng mắc, đòi hỏi khoa học luật hình sự tiếp tục nghiên cứu, sửa
đổi, bổ sung phù hợp với thực tiễn đấu tranh phòng, chống loại tội phạm này.
Mặt khác, bản thân tác giả hiện đang công tác tại Tổng cục An ninh,
Bộ Công an - một trong những đơn vị trực tiếp đấu tranh phòng, chống các
tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia nói chung và tội tuyên truyền chống
Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nói riêng.
Với những lẽ đó, tác giả mạnh dạn lựa chọn đề tài: "Tội tuyên truyền
chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong luật hình sự
Việt Nam" làm luận văn thạc sĩ luật học. Qua nghiên cứu đề tài, tác giả hy
vọng góp phần hoàn thiện hơn nữa về mặt lý luận và nâng cao hiệu quả áp
dụng các quy định pháp luật hình sự về tội phạm này trên thực tế.
2. Tình hình nghiên cứu
Là một trong 14 tội đặc biệt nghiêm trọng quy định tại chương các
tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được một số nhà luật học đề cập trong
một số công trình nghiên cứu, cũng như các sách, báo pháp lý hình sự. Có
thể nhắc đến một số công trình nghiên cứu đáng chú ý sau: Luận án tiến sĩ
của tác giả Bạch Thành Định: "Các tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia
trong luật hình sự Việt Nam", Trường Đại học Luật Hà Nội, 2001;
PGS.TSKH Lê Cảm (chủ biên): "Bảo vệ an ninh quốc gia, an ninh quốc tế
và các quyền con người bằng pháp luật hình sự trong giai đoạn xây dựng
nhà nước pháp quyền" (Nxb Tư pháp, Hà Nội, 2007); PGS.TS Kiều Đình
Thụ: "Các tội xâm phạm an ninh quốc gia, lịch sử, thực trạng và phương

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By duyquynh
#993821 cho mình xin link mới về luận văn thạc sĩ: Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong luật hình sự Việt Nam . link cũ bị hỏng k vào được
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online
Advertisement