Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By ngoinhatinhban_22
#962245 Link tải miễn phí luận văn
MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước từ khi Đảng lãnh đạo
nhân dân ta giành được chính quyền thì pháp luật luôn là công cụ sắc bén để
bảo vệ thành quả cách mạng đã đạt được. Trong hệ thống pháp luật nước ta
thì pháp luật hình sự có nhiệm vụ đặc biệt quan trọng để bảo vệ độc lập chủ
quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, chế độ chính trị, chế độ kinh
tế, nền văn hóa quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích
hợp pháp của tổ chức, cũng như mọi hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe,
danh dự, nhân phẩm, tự do, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của
công dân, xâm phạm những lĩnh vực khác của trật tự pháp luật xã hội chủ
nghĩa. Trong giai đoạn xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và
công cuộc cải cách tư pháp hiện nay, việc nghiên cứu về lý luận và thực tiễn
xét xử các tội danh cụ thể được quy định trong Bộ luật hình sự năm 1999 là
rất cần thiết.
Cùng với các ngành luật khác, pháp luật hình sự bảo vệ quyền sở hữu
tài sản của cá nhân, cơ quan, tổ chức và Nhà nước thông qua việc quy định
những hành vi nguy hiểm cho xã hội xâm phạm quyền sở hữu bị coi là tội
phạm và quy định các mức hình phạt tương ứng. Bộ luật hình sự năm 1999
quy định các tội xâm phạm sở hữu tại Chương XIV từ Điều 133 đến Điều 145,
quy định này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực thi quyền chiếm
hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt tài sản của chủ sở hữu. Tội sử dụng
trái phép tài sản được quy định tại Điều 142 của Chương XIV, tội phạm này
chỉ xâm phạm quyền sử dụng mà không xâm phạm quyền định đoạt của chủ
sở hữu tài sản.
Trong năm năm từ 2009-2013, Tòa án nhân dân các cấp trong cả nước
chỉ đưa ra xét xử 10 vụ án và 10 bị cáo, chiếm tỷ lệ rất nhỏ 0,003% tổng số vụ
án và 0,002% tổng số bị cáo bị đưa ra xét xử trong cả nước về tội sử dụng trái
phép tài sản nhưng có một số vụ án gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về
kinh tế cũng như tạo dư luận rất xấu trong xã hội, gây bất bình đối với nhân
dân, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Nhà nước, làm giảm uy tín và
ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư nước ngoài vào Việt Nam và tác động
tiêu cực đến đời sống hàng ngàn người lao động.
Mặc dù các cơ quan tư pháp hình sự trong quá trình áp dụng quy định
của các điều luật thuộc Chương XIV - Các tội xâm phạm sở hữu của Bộ luật
hình sự năm 1999 nhìn chung là thuận lợi nên kết quả điều tra, truy tố, xét xử
nhóm tội xâm phạm sở hữu trong thời gian qua từng bước được nâng cao, bảo
vệ quyền sở hữu tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức và cá nhân, góp phần
giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ bảo vệ đất nước nhưng công tác
đấu tranh phòng, chống tội phạm vẫn còn nhiều hạn chế trong khi đó diễn biến
của tình hình tội phạm nói chung cũng như các tội xâm phạm sở hữu nói riêng
hết sức phức tạp và đang có xu hướng ra tăng. Thực tiễn áp dụng các quy định
của Bộ luật hình sự năm 1999 về tội sử dụng trái phép tài sản còn gặp nhiều
bất cập do nhận thức và áp dụng không thống nhất các quy định của pháp luật
dẫn tới làm giảm hiệu quả của công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.
Vì vậy, để làm sáng tỏ các dấu hiệu pháp lý hình sự của tội sử dụng
trái phép tài sản, phân tích khái quát lịch sử hình thành và phát triển của luật
hình sự Việt Nam từ năm 1945 đến nay và thực tiễn xét xử tội phạm này ở
nước ta trong thời gian vừa qua (2009-2013) trên cơ sở đó, tìm giải pháp hoàn
thiện trên phương diện lập pháp hình sự và giải pháp về mặt thực tiễn nhằm
góp phần phòng, chống tội sử dụng trái phép tài sản, bảo đảm trật tự an toàn
xã hội, góp phần phục vụ thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa
đất nước có ý nghĩa cả về chính trị, xã hội cũng như lý luận và thực tiễn. Với
nhận thức trên, học viên đã quyết định chọn đề tài: "Tội sử dụng trái phép tài
sản theo luật hình sự Việt Nam" làm luận văn thạc sĩ luật học của mình.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#987433 link mới cập nhật, mời bạn xem lại bài đầu để tải nhé
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online
Advertisement