Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By marc_clara
#962223 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
Trình bày khái niệm, nhiệm vụ và mục đích của điều tra vụ án hình sự, làm rõ mối liên hệ và sự tác động qua lại giữa hoạt động điều tra và hoạt động của luật sư trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự. Phân tích vị trí, vai trò của luật sư trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam, so sánh với pháp luật của các nước khác. Nghiên cứu các quy định của pháp luật Việt Nam về vai trò của luật sư và việc thực hiện các quyền của luật sư theo các quy định đó trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự từ năm 1988 đến nay. Đánh giá thực trạng hoạt động của luật sư, phân tích các nguyên nhân của sự hạn chế vai trò của luật sư và sự cần thiết phải nâng cao vai trò của luật sư trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự. Đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao vai trò của luật sư như: phải có chương trình tổng thể để toàn xã hội nhận thức đúng đắn vai trò của luật sư trong hoạt động tư pháp; cần hoàn thiện pháp luật quy định về tổ chức và hoạt động của luật sư, trong đó có quy định về hoạt động của luật sư trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự; hoàn thiện về tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp; nâng cao phẩm chất đạo đức và trình độ chuyên môn của luật sư; tổ chức xã hội nghề nghiệp của luật sư luôn phải hoàn thành sứ mệnh của mình; cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa Cơ quan quản lý Nhà nước, Viện kiểm sát thực hiện chức năng kiểm sát tuân theo pháp luật đối với hoạt động điều tra

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1008848 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement