Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By hoanghontim_28892
#961849 Link tải luận văn miễn phí cho ae
Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Làm rõ những vấn đề lý luận về nguyên tắc bảo đảm hiệu lực của bản án, quyết định của Tòa án như khái niệm, ý nghĩa của nguyên tắc và mối quan hệ của nguyên tắc này với các nguyên tắc của Luật thi hành án dân sự. Trình bày những nội dung các quy định của pháp luật về nguyên tắc bảo đảm hiệu lực bản án, quyết định của toà án và thực tiễn thực hiện. Tìm ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả nguyên tắc bảo đảm hiệu lực của bản án, quyết định của Tòa án.

1. Tính cấp thiết của đề tài
Xét xử và thi hành án là hai mặt của một quá trình thống nhất, thể hiện
quyền lực Nhà nước. Việc xét xử chỉ có ý nghĩa khi bản án, quyết định của
Tòa án được thi hành đúng trên thực tế. Vì vậy, đảm bảo hiệu lực bản án,
quyết định của Tòa án được pháp luật quy định là một nguyên tắc cơ bản của
Luật Tố tụng Dân sự. Thực hiện đúng nguyên tắc này không những đảm bảo
cho bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực thực sự trên thực tế mà còn bảo
đảm cho nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa được thực hiện, bảo vệ được
quyền, lợi ích chính đáng của Nhà nước, tập thể và nhân dân, tác động trực
tiếp đến lòng tin của nhân dân đối với pháp luật. Bảo đảm hiệu lực bản án,
quyết định của Tòa án là làm cho những phán quyết của Tòa án được thi hành
trên thực tế lúc đó quyền lực Nhà nước mới thực sự được đảm bảo thực hiện
nghiêm túc, triệt để. Thời gian qua, cùng với những thành tựu đạt được trong
công cuộc cải cách tư pháp thì việc tổ chức thi hành các bản án, quyết định
của Tòa án ở nước ta cũng đã có nhiều tiến bộ. Hầu hết các bản án, quyết định
của Tòa án đã được các tổ chức, cá nhân tôn trọng và thực hiện nghiêm túc.
Tuy nhiên, bên cạnh đó do nhiều nguyên nhân khác nhau mà vẫn còn nhiều
bản án, quyết định dân sự của Tòa án mặc dù đã có hiệu lực pháp luật nhưng
vẫn chưa được thực hiện một cách nghiêm túc, triệt để gây thiệt hại cho
đương sự và bất bình trong nhân dân, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự
an toàn xã hội và niềm tin của nhân dân đối với pháp chế xã hội chủ nghĩa.
Thực tiễn thi hành các bản án, quyết định dân sự thời gian qua cho thấy
có nhiều bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật nhưng khi thi
hành án lại gặp những khó khăn, vướng mắc, vẫn còn tình trạng các bản án,
quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật nhưng chưa được nghiêm
chỉnh thi hành, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với các cơ quan bảo vệ
pháp luật. Tồn tại lớn nhất là tình trạng án "tồn đọng" kéo dài, với số lượng
lớn ngày càng tăng, song chưa có biện pháp hữu hiệu để giải quyết. Đây là
vấn đề rất bức xúc đặt ra trong công tác thi hành các bản án, quyết định dân
sự hiện nay. Thực trạng này, một phần xuất phát từ ý thức tuân thủ pháp luật
của một số bộ phận nhân dân nói chung và một số cơ quan, tổ chức và cá
nhân, đặc biệt là các đối tượng thuộc diện phải thi hành án còn chưa cao; chưa
có sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các cơ quan bảo vệ pháp luật, cũng như
cơ quan hữu quan trong quá trình thi hành án; cơ sở pháp lý về tổ chức và
hoạt động thi hành án dân sự chưa được hoàn thiện, hệ thống các văn bản
pháp lý về thi hành án dân sự còn thiếu đồng bộ, chồng chéo, chậm được bổ
sung, sửa đổi kịp thời; cơ chế quản lý và việc tổ chức thực hiện pháp luật thi
hành án hiện nay có mặt còn chưa hợp lý gây cản trở và làm giảm hiệu quả
công tác thi hành án nói chung và thi hành bản án, quyết định dân sự nói
riêng. Vì vậy, bảo đảm hiệu lực của bản án, quyết định của Tòa án, đặc biệt
trong điều kiện chúng ta đang xây dựng Nhà nước Pháp quyền xã hội chủ
nghĩa của dân, do dân và vì dân là điều hết sức quan trọng. Hiến pháp 1992
khẳng định: "Các bản án và quyết định của Tòa án nhân dân đã có hiệu lực
pháp luật phải được các cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội,
các đơn vị vũ trang nhân dân và mọi công dân tôn trọng; những người và đơn
vị hữu quan nghiêm chỉnh chấp hành" [28].
Vậy, làm sao để mọi quyết định, bản án của Tòa án đều được thực hiện
một cách nghiêm túc, kịp thời, đúng pháp luật. Thực hiện đúng nguyên tắc
“Bảo đảm hiệu lực của bản án, quyết định của Tòa án” ? Đó là lý do tui chọn
đề tài “Nguyên tắc bảo đảm hiệu lực của bản án, quyết định của Tòa án
theo pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam” làm Luận văn thạc sĩ Luật học,
chuyên ngành Luật Dân sự.

2. Tình hình nghiên cứu đề tài
Thi hành các bản án, quyết định dân sự của Tòa án là một lĩnh vực bức
xúc nhạy cảm thu hút nhiều chuyên gia, học giả, các nhà khoa học nghiên
cứu. Những năm qua, đã có nhiều công trình khoa học nghiên cứu một số vấn
đề có liên quan đến việc thực hiện nguyên tắc bảo đảm hiệu lực của bản án,
quyết định của Tòa án theo quy định của pháp luật Tố tụng Dân sự như: Đề
tài "Thi hành án dân sự, thực trạng và hướng hoàn thiện của Dự án
VIE/98/001" do Bộ Tư pháp chủ trì đã đề cập đến thực trạng của công tác thi
hành án dân sự của nước ta, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao
hiệu quả thi hành án dân sự; Luận án tiến sĩ luật học "Hoàn thiện pháp luật thi
hành án dân sự ở Việt Nam hiện nay" của tác giả Nguyễn Thanh Thủy đã làm
rõ cơ sở lý luận cho việc hoàn thiện pháp luật thi hành án dân sự, đề xuất các
quan điểm và giải pháp hoàn thiện pháp luật thi hành án dân sự trong điều
kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, phát triển kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa; Luận văn thạc sĩ Luật học "Đổi mới tổ chức và
hoạt động thi hành án dân sự ở Việt Nam" của tác giả Nguyễn Quang Thái
trên cơ sở phân tích thực trạng tổ chức và hoạt động của thi hành án dân sự,
tác giả đã đề xuất các giải pháp nhằm đổi mới và nâng cao hoạt động thi hành
án dân sự ở nước ta; Viện Nghiên cứu Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp phối
hợp với Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh đã có đề tài nghiên cứu khoa
học cấp bộ: "Những cơ sở lý luận và thực tiễn về chế định Thừa phát lại", mã
số 95-98-114/ĐT; Cục Quản lý Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp chủ trì thực
hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ "Mô hình quản lý thống nhất công tác
thi hành án", mã số: 96-98-027/ĐT; Bộ Tư pháp chủ trì đề tài nghiên cứu
khoa học cấp Nhà nước "Luận cứ khoa học của việc đổi mới tổ chức và hoạt
động thi hành án ở Việt Nam trong giai đoạn mới"… Ngoài ra giáo trình
“Luật tố tụng dân sự” của trường Đại học luật Hà Nội, công trình nghiên cứu

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1005155 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement