Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By vdc2004hoan
#961753 Link tải luận văn miễn phí cho ae

Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Khái quát chung về tư pháp La mã và quan hệ vật quyền trong tư pháp La mã. Nghiên cứu vật trong tư pháp la mã: khái niệm và phân loại; Quy định pháp luật Việt Nam hiện hành. Trình bày vật quyền trong tư pháp La mã: Quyền chiếm hữu; Quyền sở hữu; Quyền địa dịch; Quyền dụng ích cá nhân; Quyền cầm cố; Các biện pháp bảo vệ. Nêu ảnh hưởng của tư pháp La mã đến pháp luật các nước: đối với các nước Châu Âu; Pháp luật dân sự của Nhật Bản, và đối với Việt Nam

LỜI MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài và tính cấp thiết của đề tài
Lý do ra đời đề tài
Từ thế kỷ II TCN, Đế chế La Mã đã phát triển hùng mạnh và bành trướng
khắp Châu Âu lục địa trong một thời gian dài, ảnh hưởng của đời sống và pháp luật
La Mã đã in dấu ấn đậm nét trong xã hội Châu Âu lục địa và có tầm ảnh hưởng lớn
trên phạm vi toàn thế giới. Như chúng ta đã biết, ngành luật so sánh xếp pháp luật
Việt Nam vào hệ thống pháp luật của các nước xã hội chủ nghĩa, tuy nhiên vì lý do
lịch sử, hệ thống pháp luật Việt Nam chịu nhiều ảnh hưởng của pháp luật Cộng hòa
Pháp- một bộ phận tiêu biểu của Hệ thống luật Châu Âu lục địa. Như vậy chúng ta
có thể thấy một phần ảnh hưởng tất yếu của Luật La Mã đối với pháp luật dân sự
của Việt Nam hiện nay. Ảnh hưởng đó thể hiện ở đâu? Với mức độ nào? Ý nghĩa
của nó là gì? Đó luôn là những câu hỏi mà tui mong muốn được giải quyết một cách
thấu đáo và triệt để.
Cụ thể trong luận văn này tui tập trung vào chế định quyền đối vật- một chế
định cơ bản trong luật dân sự. Việc làm rõ khái niệm và nội dung của quyền đối vật
trong Luật tư La Mã là rất cần thiết. Trên thực tế tại Việt Nam hiện nay có rất ít các
công trình nghiên cứu khoa học về Luật La Mã, đặc biệt là công trình tập trung về
riêng chế định quyền đối vật. Nắm rõ được bản chất, nội dung của vấn đề này sẽ
giúp cho chúng ta đi sâu và phát triển các lý luận pháp lý cũng như các quy định
pháp luật khi áp dụng vào thực tế kinh tế - xã hội Việt Nam hiện nay.
Tính tích cực của đề tài
- Mong muốn đi sâu tìm hiểu về chế định quyền đối vật trong Luật tư La Mã
để làm rõ các quan điểm của nhà làm luật đương thời.
- Đồng thời sử dụng phương pháp so sánh để thấy được những ảnh hưởng của
pháp luật La Mã đối với pháp luật Việt Nam hiện hành về chế định quyền sở hữu tài
sản. Đưa ra những nhận định đúng đắn và phương hướng hoàn thiện pháp luật phù
hợp với thực trạng Việt Nam hiện nay.
Cơ sở nghiên cứu đề tài
Để tiến hành thực hiện đề tài này, tui đã dựa trên việc nghiên cứu pháp luật
Việt Nam thông qua: Bộ luật Dân sự (1995, 2005), các quy định pháp lý từ năm
1945 đến trước năm 1995; các quy định pháp lý trước năm 1945; Nghiên cứu pháp
luật Cộng hòa Pháp (Bộ luật Dân sự Pháp hay còn gọi là Bộ luật Napoleon), Đức,
Nhật Bản…Căn cứ vào các bằng chứng lịch sử, khảo cổ để nghiên cứu về tình hình
kinh tế- xã hội của La Mã thời bấy giờ để trình bày và lý giải về những quy định
pháp lý về chế định quyền đối vật và hoàn cảnh lịch sử của Việt Nam để chứng
minh sự ảnh hưởng của Luật tư La Mã đối với chế định vật quyền ở Việt Nam từ
trước tới nay (có thể kết hợp với việc nghiên cứu pháp luật dân sự của nước Cộng
hòa Pháp để khẳng định rõ hơn điều đó).
2. Tình hình nghiên cứu đề tài
Trong thời gian gần đây Luật La Mã bước đầu đã được tiến hành giảng dạy
trong các trường luật, đã có một số cuốn sách viết về Luật La Mã (như Giáo trình
Luật La mã của trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật La Mã của TS.
Nguyễn Ngọc Điện – Trường Đại học Cần Thơ, Lịch sử văn minh thế giới do Vũ
Dương Ninh chủ biên...) hay có nhắc đến Luật La Mã nhưng vẫn thiên về lịch sử
hay giới thiệu toàn bộ nội dung một các sơ lược. Chưa có công trình nghiên cứu
nào đi sâu nghiên cứu vào từng vấn đề cụ thể, mặc dù mọi người vẫn luôn thừa
nhận Luật La Mã có sự ảnh hưởng rất lớn đến các hệ thống luật trên thế giới.Nghiên
cứu các loại nguồn của Luật La Mã bao gồm: Tập quán của người La Mã; các đạo
luật như Luật XII bảng, Quyết định của quan chấp chính, quan tòa, án lệ; Hoạt động
của các luật gia La Mã; Hệ thống hóa Luật La Mã của Hoàng đế Justinian.
3. Mục đích của đề tài
Như đã phân tích ở trên, chế định quyền đối vật là một chế định quan trọng
trong ngành luật dân sự. Những quy định của Luật La Mã đã đặt nền móng vững
chắc, ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp đến luật thành văn của các nước trên thế
giới trong quá trình xây dựng luật dân sự hiện đại.
Trong phạm vi luận văn này tui chỉ xin tập trung vào một phần của Luật tư
La Mã đó là chế định về quyền đối vật. Với mục đích là đi sâu làm rõ mọi vấn đề
liên quan đến quyền đối vật trong Luật La Mã: khái niệm, nội dung, căn cứ…
Đồng thời kết hợp với việc nghiên cứu về chế định tương tự trong pháp luật
dân sự của Việt Nam hiện hành, rút ra những mối liên hệ, những bài học, đề ra
những phương hướng hoàn thiện pháp luật Việt Nam trong thời gian tới, có tính đến
thực trạng kinh tế- xã hội của Việt Nam hiện nay.
Hệ thống các chế định pháp luật không tự nhiên sinh ra, cũng không tự nhiên
mất đi, mà nó là sự kế thừa từ đời này sang đời khác, là sự tiếp thu, học hỏi, giao
thoa giữa các hệ thống pháp luật trên thế giới. Chúng ta cần nghiên cứu, tiếp cận
những tinh hoa của nhận loại để mở rộng kiến thức, và áp dụng kiến thức đó một
cách khoa học vào thực tiễn đời sống của chúng ta hiện nay.
4. Phạm vi nghiên cứu
- Chế định quyền đối vật trong Luật La Mã: trong phạm vi đề tài này, tui tập
trung vào khái niệm (theo các luật gia La Mã thời bây giờ), chủ thể quyền, các căn
cứ phát sinh quyền, nội dung quyền, sự chiếm hữu và quyền đối với tài sản của
người khác.
- Đối với pháp luật Việt Nam: nghiên cứu nội dung của quyền sở hữu: quyền
chiếm hữu, quyền sử dụng, quyền định đoạt, khái niệm, căn cứ phát sinh, quyền đối
với tài sản của người khác; nghiên cứu các nội dung trên theo hướng phát triển từ
trước tới nay để rút ra những so sánh, kết luận về bản chất, đưa ra các phương
hướng hoàn thiện pháp luật Việt Nam hiện hành về chế định đó.
5. Phương pháp nghiên cứu
Trong phạm vi luận văn này, những phương pháp nghiên cứu cụ thể được sử dụng
như:

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#996294 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement