Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#930305 Tải miễn phí cho anh em

Phân tích các dấu hiệu cấu thành của các tội xâm phạm ANQG

Vận dụng để giải các bài tập tình huống


CÁC TỘI XÂM PHẠM AN NINH QUỐC GIA
I. Khái niệm chung.
1. Định nghĩa:
Các tội xâm phạm anh ninh quốc gia là những hành vi đặc biệt nguy hiểm cho xã hội được thực hiện với lỗi cố ý xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, chế độ xã hội, chế độ nhà nước CHXHXNVN, xâm phạm sự tồn tại, vững mạnh của chính quyền nhân dân.
2. Các nét đặc trưng chung của nhóm tội phạm
a) Khách thể loại
Độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, chế độ xã hội, chế độ nhà nước CHXHXNVN, sự tồn tại, vững mạnh của chính quyền nhân dân.
b) Biểu hiện khách quan
v Loại cấu thành CTVC, CTHT
v Hành vi khách quan:
- Hành động và không hành động
- Các dạng cụ thể :
Hành vi xâm hại sự tồn tại của chính quyền nhân dân.
Hành vi xâm hại sự vững mạnh của chính quyền nhân dân.
c) Biểu hiện chủ quan
· Lỗi : cố ý trực tiếp
· Mục đích : chống chính quyền nhân dân thể hiện ở hai mức độ:
- Nhằm lật đổ chính quyền nhân dân (Điều 78, 79 BLHS)
- Nhằm làm suy yếu chính quyền nhân dân (các điều luật còn lại)
d) Chủ thể của tội phạm
Công dân Việt nam, người nước ngoài, người không quốc tịch.
Mức tuổi (Nghị quyết 04/1986).
3. Đường lối xử lý:

TỶ LỆ CÁC TỘI CÓ HÌNH PHẠT CHUNG THÂN, TỬ HÌNH

HÌNH PHẠT ĐIỀU LUẬT SỐ LƯỢNG TỶ LỆ
Tử hình 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85 7/14 50%
Chung thân 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 90, 91 10/14 71,43%

TỶ LỆ CÁC LOẠI TỘI PHẠM TRONG TỔNG SỐ CÁC KHP
LOẠI TỘI PHẠM ĐIỀU LUẬT SỐ LƯỢNG TỶ LỆ
Đặc biệt nghiêm trọng K1Đ78, K1Đ79, K1Đ80, K1Đ81, K1Đ82, K1Đ83, K1Đ84, K1Đ85, K1Đ86, K1Đ88, K1Đ90 11/30 khung hình phạt 36,67%
Rất nghiêm trọng K2Đ78, K2Đ79, K2Đ80, K2Đ81, K2Đ82, K2Đ83, K2Đ84, K2Đ85, K1Đ87, K1Đ88, K1Đ89, K2Đ90, K1Đ91, K2Đ91 14/30 46,67%
Nghiêm trọng K3Đ84, K2Đ86, K2Đ87, K2Đ89 4/30 13,33%
Ít nghiêm trọng 0

HÌNH PHẠT CHÍNH
LOẠI HÌNH PHẠT ĐIỀU LUẬT SỐ LƯỢNG TỶ LỆ
Tử hình 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85 7/14 50%
Chung thân 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 90, 91 10/14 71,43%
Tù có thời hạn 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 14/14 100%

HÌNH PHẠT BỔ SUNG
HÌNH PHẠT BỔ SUNG SỐ LƯỢNG TỶ LỆ
Tước quyền công dân 14/14 100%
Quản chế 14/14 100%
Cấm cư trú 14/14 100%
Tịch thu tài sản 14/14 100%


II. Các tội phạm cụ thể.
Điều 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 88*(Phân tích dấu hiệu pháp lý hình sư)

CÁC TỘI XÂM PHẠM TÍNH MẠNG, SỨC KHỎE NHÂN PHẨM, DANH DỰ CỦA CON NGƯỜI

I. Khái niệm chung
1. Định nghĩa về nhóm tội phạm :
Là những hành vi nguy hiểm cho xã hội, cố ý hay vô ý, xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người.
Phân nhóm:
- Các tội xâm phạm tính mạng;
- Các tội xâm phạm sức khỏe;
- Các tội xâm phạm nhân phẩm, danh dự;
- Các tội phạm khác.
2. Các đặc trưng chung
a) Khách thể loại:
Là tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người.
Đối tượng tác động
Là những người đang sống.
Con người đang sống được xác định là con người đã bắt đầu mà chưa kết thúc sự sống.


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement