Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigia721
#910409 Chia sẻ cho anh em

I. PHÁP LUẬT XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
1. Nguồn gốc và bản chất của pháp luật
2. Bản chất của pháp luật xã hội chủ nghĩa
3. Các mối quan hệ của pháp luật
4. Vai trò của pháp luật xã hội chủ nghĩa
II. HỆ THỐNG PHÁP LUẬT XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
1. Khái niệm hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa
2. Cấu trúc của hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa
3. Các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam
4. Phương hướng tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ
thống pháp luật Việt Nam đến năm 2020

I. PHÁP LUẬT XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
1 Nguồn gốc và bản chất của pháp luật
1.1. Nguồn gốc của pháp luật
Trong lịch sử phát triển của xã hội loài người
đã có thời kỳ không có Nhà nước và cũng không
có pháp luật.
Khi lực lượng sản xuất phát triển, của cải vật
chất dồi dào, chế độ tư hữu xuất hiện, xã hội hình
thành các giai tầng khác nhau.
Các giai cấp đối kháng đấu tranh lẫn nhau để
nắm giữ quyền lực chi phối mọi hoạt động xã
hội.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement