Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#891865 Tải miễn phí luận văn

Chuyên mục: Luật hình sự
Trường: ĐH Luật Hồ Chí Minh
Loại: Đề tài tốt nghiệp
File: doc
Trình độ: Đại học
Số trang: 152


MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài
Sau hơn hai mươi năm đổi mới, đất nước ta đã thay đổi toàn diện đạt được nhiều thành tựu nổi bật trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, nhất là lĩnh vực về hội nhập kinh tế Quốc tế, mở cửa hợp tác, giao lưu với các nước trên thế giới và trong khu vực. Nước ta với chính sách đa phương hoá, đa dạng hoá các quan hệ đối ngoại với tinh thần Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước đã kích thích NNN vào Việt Nam và Việt kiều về nước. Bên cạnh những thành tựu đạt được, mặt trái của nền kinh tế thị trường đã tác động tiêu cực đến tình hình tội phạm và công tác phòng ngõa, đấu tranh.
Thực tế tình hình và diễn biến của tội phạm do NNN trên địa bàn Thành phố Hà Nội cho thấy hoạt động của loại tội phạm này trong những năm qua có diễn biến khá phức tạp; tính chất mức độ phạm tội nguy hiểm, cách thủ đoạn tinh vi, gây hậu quả nghiêm trọng đối với đời sống xã hội, ảnh hưởng đến quan hệ đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta. Việc đấu tranh, điều tra xử lý tội phạm NNN nói chung và áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với NNN nói riêng là một vấn đề khó khăn, phức tạp và hết sức nhạy cảm do đó liên quan đến công tác đối ngoại.
Trong thực tiễn áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với NNN phạm tội của lực lượng CSĐTTP về TTXH-CATP Hà Nội cho thấy các cán bộ chiến sỹ đã tuân thủ đúng quy định pháp luật Việt Nam, luật pháp quốc tế, đảm bảo đầy đủ quyền và lợi Ých hợp pháp của NNN. Tuy nhiên, áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với NNN là vấn đề rất nhạy cảm, đụng chạm trực tiếp đến quyền cơ bản của NNN. Do vậy, cần được nghiên cứu áp dụng hết sức thận trọng. Khảo sát việc áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với NNN phạm tội trên địa bàn Thành phè Hà Nội trong những năm qua cho thấy, bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần được xem xét, khắc phục như chưa thống nhất trong cách hiểu, vận dụng các quy định của pháp luật đối với biện pháp ngăn chặn TTHS và đối với NNN, còn tâm lý ngại đấu tranh với tội phạm NNN, đội ngò ĐTV còn thiếu về số lượng, hạn chế về trình độ pháp luật, nghiệp vụ, ngoại ngữ; công tác thanh tra, kiểm tra hướng dẫn chưa được chú trọng.... làm cho CQCSĐT CATP Hà Nội thụ lý án có NNN phạm tội rất lúng túng khi áp dụng biện pháp ngăn chặn.
Xuất phát từ lý luận và thực tiễn, việc nghiên cứu đề tài: "Áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với NNN trong hoạt động điều tra VAHS của phòng CSĐTTP về TTXH CATPHN" là cần thiết.
2. Tình hình nghiên cứu
Qua nghiên cứu của chúng tôi, hiện đã có một số đề tài khoa học đề cập, nghiên cứu về các biện pháp ngăn chặn trong TTHS như: "Các biện pháp ngăn chặn trong Luật TTHS Việt Nam" của tác giả Nguyễn Mai Bé - NXB CAND năm 1997; đề tài khoa học "áp dụng biện pháp ngăn chặn.... của CQĐT Công an tỉnh Nghệ An" của tác giả Lê Văn Toán - Học viện CSND; "Áp dụng biện pháp ngăn chặn...của lực lượng CSND" của tác giả Trịnh Văn Thanh - Đại học CSND 2000.
Nghiên cứu các đề tài trên chúng tui thấy, các tác giả của đề tài hay là chỉ đề cập một số vấn đề chung nhất về lý luận áp dụng biện pháp ngăn chặn, hay là nghiên cứu thực tiễn áp dụng biên pháp ngăn chặn của lực lượng CSND mà chưa có tác giả nào nghiên cứu về "áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với NNN của PC14 - CATP Hà Nội.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn
- Mục đích nghiên cứu của đề tài góp phần bổ sung hoàn thiện lý luận và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với NNN của lực lượng CSĐTTP về TTXH CATP Hà Nội.
- Nhiệm vụ nghiên cứu
+ Làm rõ lý luận cơ bản về áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với NNN phạm tội trong điều tra các vụ án hình sự.
+ Khảo sát, đánh giá thực trạng hoạt động áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với NNN phạm tội của lực lượng CSĐTTP về TTXH CATPHN, những kết quả đạt được; hạn chế, tồn tại và nguyên nhân.
+ Dự báo về đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với NNN phạm tội trong điều tra các vụ án hình sự của PC14 Công an TPHN.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu của đề tài bao gồm những vấn đề lý luận thực tiễn áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với NNN phạm tội của lực lượng CSĐTTP về TTXH CATP Hà Nội.
- Phạm vi nghiên cứu của đề tài:
+ Nội dụng nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu về thực trạng hoạt động áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với NNN phạm tội của PC14 Công an HN.
+ Về địa bàn: Đề tài nghiên cứu thực tiễn hoạt động áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với NNN phạm tội trên địa bàn TPHN.
+ Về thời gian: Đề tài nghiên cứu trên cơ sở số liệu khảo sát tại địa phương từ năm 2002 - 2006.
5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu
- Đề tài được nghiên cứu trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng, duy vật lịch sử Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với NNN phạm tội.
- Trong quá trình nghiên cứu đề tài, chúng tui áp dụng một số phương pháp nghiên cứu cụ thể như: Thống kê hình sự; tổng hợp, phân tích, so sánh, tổng kết kinh nghiệm...


6. Những điểm mới của đề tài
- Trong đề tài đã đánh giá đúng thực trạng hoạt động áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với NNN phạm tội của PC14 CAHN.
- Trong đề tài cũng đã chỉ ra những ưu, nhược điểm (tồn tại, vướng mắc) trong việc áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với NNN phạm tội và rót ra các nguyên nhân cơ bản của thực trạng trên.
- Bên cạnh đó, đề tài cũng đã đưa ra một số dự báo, các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với NNN phạm tội.
7. Cấu trúc đề tài
Ngoài phần Mở đầu và Kết luận. Nội dung đề tài được cấu trúc thành 3 chương:


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Nhớ thank
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement