Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#790867 Tải miễn phí bài giảng

MỤC TIÊU MÔN HỌC
• Sinh viên hiểu được nội dung, ý nghĩa của
Luật môi trường và các văn bản dưới luật
nhằm hỗ trợ cho công tác quản lý môi
trường
• Hiểu về hoạt động bảo vệ môi trường,
chính sách, biện pháp và nguồn lực để bảo
vệ môi trường; quyền và nghĩa vụ của các
tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trong công
tác bảo vệ môi trường hiện nay
Ketnooi.com chia se

NỘI DUNG GIẢNG DẠY
(30 tiết)
Chương 1. Các vấn đề chung về Luật, Chính sách MT
Chương 2. Luật MT và các vấn đề có liên quan
Chương 3. Xây dựng Luật và các quy định về MT
Chương 4. Luật và các văn bản dưới Luật có liên quan đến
hoạt động BVMT
Chương 5. Chính sách và chiến lược BVMT
Thảo luận

Link download cho anh em:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement