Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#778234 Tải miễn phí

Mở đầu
Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật hình sự
xâm phạm đến các quan hệ xã hội được Luật hình sự bảo vệ. Để có thể hoạch
định các chính sách phòng ngừa tội phạm nhằm kiểm soát tội phạm trước hết
phải dựa trên cơ sở nghiên cứu toàn diện về tình hình tội phạm. Tình hình tội
phạm là nội dung quan trọng của tội phạm học. Nghiên cứu những đặc trưng của
tình hình tội phạm có thể đưa ra các giải pháp phòng ngừa tội phạm tương ứng,
ngăn chặn kịp thời sự gia tăng tỉ lệ tội phạm, kiểm soát tội phạm có hiệu quả. Để
tìm hiểu rõ hơn về tình hình tội phạm, nhóm em xin được chọn đề tài: “ Trình
bày nhận thức của nhóm về tình hình tội phạm”.


LInk download cho anh em:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement