Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Yogi
#762798 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tìm hiểu pháp luật về bán phá giá và chống bán phá giá của các quốc gia trên thế giới và ở Việt Nam
hàng rào bảo hộ bằng các biện pháp hạn chế định lượng có thể biến mất,
đồng thời thuế suất thuế nhập khẩu cũng giảm xuống.
Đứng trước thực tế đó, đòi hỏi chúng ta phải nghiên cứu và sớm áp dụng
các công cụ bảo hộ mới phù hợp với các quy định của tổ chức thương mại
thế giới (WTO) trong đó có thuế chống bán phá giá. Đây là việc làm mang
tính cấp bách và cần thiết vì lợi ích và yêu cầu của đất nước. Đạt được điều
này, đòi hỏi nước ta phải hoàn thiện hệ thống pháp lý thương mại trước và
sau khi kết nạp vào tổ chức thương mại thế giới WTO nhằm bảo vệ công
nghiệp sản xuất nội địa và bảo vệ thị trường trong nước chống lại việc mua
bán phá giá hoặc chống bán phá giá lại các trợ cấp mang tính chấc kỳ thị đối
với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam.
2. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
2.1 Ý nghĩa khoa học
Trong tiến trình hội nhập kinh tế thế giới khi mà hàng hóa của Việt Nam
ngày càng có mặt nhiều hơn trên các thị trường lón như Mỹ Châu Âu… và
nhiều nước khác thì tất yếu các doanh nghiệp Việt Nam phải đương đầu
ngày càng nhiều hơn các vụ kiện bán phá giá từ các doanh nghiệp nước
ngoài nếu không có một cơ sở khoa học để ngăn ngừa, phòng tránh và đối
phó với các vụ kiện bán phá giá thì các sản phẩm hàng hóa của Việt Nam rất
khó cạnh tranh tại thị trường nước ngoài và ngày càng mất uy tín tại thị
trường nội địa. Do đó cùng với các quy định của pháp luật như Pháp lệnh về
việc chống bán phá giá hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam 2004. Nghị định
90/2005/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh
chống bán phá giá hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam. Nghị định
04/2006/NĐ-CP về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn, cơ cấu tổ chức của Hội đồng xử lý vụ việc chống bán phá giá, chống trợ
1. Tính cấp thiết của đề tài. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và quốc tế hóa nền kinh tế, hội nhập và tham gia các tổ chức kinh tế quốc tế là xu thế tất yếu đối vớ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement