Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By dhuong21
#762745 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đánh giá tính hợp lý của pháp luật về thẩm quyền và thủ tục xử phạt vi phạm hành chính
2
xử lí VPHC của chủ thể nào đó được xác định bằng những quyền hạn mà
pháp luật quy định cho các chủ thể đó được áp dụng biện pháp xử lí với mức
độ được xác định cụ thể. Việc phân định thẩm quyền, xác định đúng chủ thể
có thẩm quyền trong việc xử phạt VPHC là điều cần thiết.
2.1.1: Tính hợp lí của việc quy định thẩm quyền xử phạt VPHC.
Thẩm quyền xử phạt VPHC được giao chủ yếu cho các cơ quan quản lí nhà
nước. Pháp lệnh xử lí vi phạm hành chính 2002 tại chương IV đã giao cho
các chủ thể có quyền xử phạt vi phạm là :
- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã, huyện, tỉnh. ( từ điều 28 đến điều 30)
- Các cơ quan công an nhân dân, bộ đội biên phòng, cảnh sát biển, hải
quan, kiểm lâm, cơ quan thuế, quản lý thị trường, thanh tra chuyên
ngành, Giám đốc Cảng vụ hàng hải, … (từ điều 31 đến điều 39)
- Toà án nhân dân các cấp và cơ quant hi hành án dân sự (điều 40).
Như vậy, việc quy định các cơ quan có thẩm quyền áp dụng chế tài xử phạt
hành chính rất đa dạng, trong tất cả mọi lĩnh vực, mọi cấp quản lí, tránh tình
trạng xử lí không xủê, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xử lí vi phạm được
nhanh chóng, kịp thời. Việc xử phạt được giao cho nhiều cơ quan hành
chính nhà nước khác nhau. Thậm chí, toà án nhân dân là cơ quan tư pháp
cũng được trao cho quyền áp dụng các chế tài xử phạt khi có VPHC xảy ra.
Ví dụ: khi có người gây rối trật tự trong khi phiên toà đang xét xử thì thẩm
phán toà án nhân dân đang được chỉ định làm chủ toạ phiêm toà có quyền
yêu cầu tạm dừng phiên toà và xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến
2.000.000đồng với người vi phạm.
Quy định của pháp luật có sự phân định rạch ròi thẩm quyền xử phạt của
mỗi cơ quan, người có thẩm quyền, định rõ người chịu trách nhiệm xử phạt
VPHC và trong các trường hợp cụ thể để tránh chồng chéo, đảm bảo trật tự
và pháp chế.
1. Đặt vấn đề. Trong cuộc sống, chúng ta bắt gặp rất nhiều các hành vi vi phạm hành chính (VPHC). Vì vậy đấu tranh phòng ngừa hành vi vi VPHC là việc làm cần th
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement