Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
#762729 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tìm hiểu pháp luật huy động vốn thông qua hoạt động phát hành giấy tờ có giá của Tổ chức tín dụng và những đánh giá, nhận xét của tác giả về vấn đề nêu trên.
2
Bài làm:
I.
Đặt vấn đề.
Với xu hướng toàn cầu hóa như hiện nay, nhu cầu về vốn cho phát triển
kinh tế đã không còn là vấn đề riêng của bất kì quốc gia nào. Việt Nam đang
thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tích cực chủ động
hội nhập nền kinh tế khu vực và nền kinh tế thế giới nên nhu cầu về vốn càng
trở nên cần thiết. Với tư cách là các “trung gian tài chính”, các Tổ chức tín
dụng ( TCTD ) Việt Nam có vai trò hết sức quan trọng đối với việc huy động
mọi nguồn vốn trong dân cư để cung ứng cho nền kinh tế với những điều kiện
nhất định. Vốn để các TCTD tiến hành và phát triển các hoạt động kinh doanh
của mình không chỉ riêng nguồn vốn tự có mà chủ yếu là nguồn vốn huy động
được. Để có được nguồn vốn này, TCTD cần phải tiến hành các hoạt động huy
động vốn. Bên cạnh hình thức huy động vốn chủ yếu là nhận tiền gửi thì TCTD
còn được pháp luật cho phép tiến hành các hoạt động phát hành giấy tờ có giá
để huy động vốn. Đây là quy định rất phù hợp với xu thế phát triển chung của
nền kinh tế thế giới.
Trong nền kinh tế thị trường, phát hành giấy tờ có giá là giải pháp huy động
vốn khá dễ dàng và thuận lợi của các tổ chức kinh tế nói chung, các TCTD nói
riêng. Tuy nhiên, về phương diện học thuật, do việc phát hành giấy tờ có giá là
loại hình giao dịch mới xuất hiện ở nước ta, nên việc nghiên cứu từ góc độ
pháp lý vấn đề này còn khá ít. Vì vậy đã gây khó khăn rất lớn cho việc nhận
thức đúng đắn bản chất pháp lý của giao dịch phát hành giấy tờ có giá nói
chung, cũng như phát hành giấy tờ có giá của TCTD nói riêng.
Không chỉ vậy, trên thực tế tình hình huy động vốn của các TCTD thông
qua hoạt động phát hành giấy tờ có giá này cũng có những thuận lợi và khó
khăn nhất định. Do đó việc đưa ra những đánh giá, nhận xét cũng như giải
pháp hoàn thiện là rất cần thiết để hoạt động huy động vốn qua phát hành giấy
tờ có giá của TCTD có thể đạt được những kết quả khả quan.
Với xu hướng toàn cầu hóa như hiện nay, nhu cầu về vốn cho phát triển kinh tế đã không còn là vấn đề riêng của bất kì quốc gia nào. Việt Nam đang thực hiện sự n
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement