Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By keobachnha_dangieu18
#762713 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ HÌNH THỨC CỦA DI CHÚC
2
B.
LÝ LUẬN CHUNG.
1.Di chúc.
Di chúc là sự bày tỏ ý chí của một người (người để lại di sản) nhằm
định đoạt toàn bộ tài sản thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc một phần
tài sản của mình được chuyển giao cho một hoặc nhiều người sau khi người
đó chết. Sự bày tỏ ý chí này gọi là lập di chúc. Nội dung di chúc thể hiện ý chí
một bên là người để lại di sản thừa kế chỉ được thực hiện sau khi người đó
chết. Vì vậy:
 Người để lại di sản thừa kề không bị ràng buộc bởi di chúc do
chính mình lập ra, có thể sửa đổi di chúc hoặc huỷ bỏ bằng một bản di
chúc khác sau này.
 Sẽ không có sự ràng buộc giữa người lập di chúc và người
được chỉ định thừa kế theo di chúc hoặc của bất kỳ người nào khác
trong thời gian người lập di chúc còn sống.
 Sau khi người lập di chúc chết thì chỉ có người được chỉ định
thừa kế theo di chúc mới được bày tỏ ý chi của mình là nhận hay không
nhận tài sản của người lập di chúc để lại.
2.
Điều kiện của di chúc.
a.
Về người để lại di chúc.
Theo quy định tại Điều 647 BLDS 2005, người để lại di sản phải đảm
bảo các điều kiện sau:
Trước hết, người để lại di sản phải là người đã thành niên, không mắc
các bệnh tâm thần hoặc bệnh nào khác mà không thể nhận thức được và
không thể làm chủ hành vi của mình. Theo như Điều 18 bộ luật này người thì
người thành niên là người đủ 18 tuổi trở lên. Người tuy chưa đủ 18 tuổi nhưng
Pháp luật dân sự là một công cụ pháp lý của Nhà nước và công dân, góp phần thúc đẩy giao lưu dân sự, tạo điều kiện thuận lợi cho các quan hệ dân sự phát triển t
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement