Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By lonely_baby2003
#762710 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Các hình thức giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại
2
Thủ tục giải quyết tranh chấp thương mại tại Trọng tài, tòa án được tiến hành theo các
thủ tục tố tụng của trọng tài, tòa án do pháp luật quy định.”
III.
Giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài thương mại
3.1. Khái niệm, đăc điểm trọng tài thương mại
3.1.1. Khái niệm: trọng tài thương mại là phương thức giải quyết tránh chấp phát sinh
trong hoạt động thương mại, được các bên thỏa thuận và được tiến hành theo trình tự ,
thủ tục tố tụng theo quy định của luật trọng tài thương mại.
3.1.2. Đặc điểm của trọng tài thương mại

Thứ nhất: trọng tài thương mại là hình thức giải quyết tranh chấp do các bên
lựa chọn một cách tự nguyện. thẩm quyền giải quyết tranh chấp thương mại chỉ phát
sinh nếu các bên tranh chấp cùng thỏa thuận chọn trọng tài theo quy định của pháp luật.
điều này có nghĩa là thẩm quyền của trọng tài thương mại không mang tính đương
nhiên, nó chỉ phát sinh khi các bên tranh chấp thương mại thỏa thuận lựa chọn trọng tài

Thứ hai: quyết định của trọng tài có hiệu lực đối với các bên và quyết định này
có giá trị chung thẩm
-
Quyết định của trọng tài có hiêu lực với các bên: trước khi có luật trọng tài
thương mại 2003, phán quyết của trọng tài là chỉ có giá trị pháp lý nếu các bên tự
nguyện thi hành, nếu không thì quyết định của trọng tài sẽ không có hiệu lực , nghĩa là
quyết định của trọng tài có hiệu lực hay không hoàn toàn phụ thuộc vào sự tự nguyện
của các bên tranh chaaps. Theo điều 31 nghị định 116 ban hành năm 1994 ( nghị định
về trọng tài kinh tế đã hết hiệu lực và được thay thế bằng pháp luật trọng tài thương mại
2003) quy định tổ chức và hoạt động của trung tâm trọng tài thương mại, theo đó “
trong trường hợp quyết định trọng tài không được một bên chấp hành, thì bên kia có
quyền yêu cầu tòa án nhân dân có thẩm quyền xét xử theo thủ tục giải quyết các vụ án
kinh tế”. quy định này vô hình chung đã phủ quyết lại quyết định của trọng tài.
Trong kinh doanh thương mại, việc các bên xảy ra tranh chấp là điều không tranh khỏi. để giải quyết các tranh chấp đó, các bên thường lựa chọn cho mình những cá
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement