Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By nestea147
#762707 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Những quy định hiện hành về công ty hợp danh tập trung
2
-
Phải có ít nhất hai thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng
nhau kinh doanh dưới một tên chung ( gọi là thành viên công ty hợp danh );
ngoài các thành viên hợp danh, có thể có thành viên góp vốn.
-
Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ
tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty.
-
Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty
trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.
-
Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy
chứng nhận đăng kí kinh doanh. Công ty hợp danh không được phát hành
bất kỳ loại chứng khoán nào.
Điểm a khoản 1 điều 130 có quy định điều kiện để thành lập công ty
hợp danh là phải có ít nhất nhất hai thành viên hợp danh. Quy định này tỏ ra
cứng nhắc bởi quy định về công ty hợp danh của một số nước như Mĩ, Thái
Lan…thì công ty hợp danh có thể được thành lập bởi một thành viên hợp
danh và một thành viên góp vốn trở lên. Loại hình doanh nghiệp này có thể
gọi là công ty hợp danh hữu hạn, ở một số nước gọi là công ty hợp vốn. Như
vậy, không nhất thiết phải có ít nhất hai thành viên hợp danh theo quy định
tại điều 130.
Thành viên hợp danh theo luật doanh nghiệp 2005 phải là cá nhân, có
nghĩa là pháp nhân không thể góp vốn thành lập công ty hợp danh. Tại sao
luật doanh nghiệp 2005 cho rằng thành viên công ty hợp danh chỉ là cá
nhân? Có lẽ các nhà làm luật nghĩ thành viên hợp danh của công ty hợp danh
phải chịu trách nhiệm vô hạn định đối với các khoản nợ của công ty nên
buộc phải là cá nhân. Chịu trách nhiệm vô hạn định nghĩa là phải chịu trách
nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình hiện có hoặc sẽ có trong tương lai. Cả
pháp nhân và cá nhân đều phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của
mình đối với khoản nợ đó. Tuy nhiên, sự khác biệt đó là pháp nhân khi đã bị
Hiện nay, nước ta trong nền kinh tế hội nhập thế giới, việc kinh doanh ngày càng phát triển , nhu cầu mở rộng quy mô, phạm vi kinh doanh dẫn đến nhu cầu cần có
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement