Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By tnphung_cnttkhktn
#761867 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh
2
Là một trong năm loại hình doanh nghiệp được điều chỉnh bởi luật
doanh nghiệp năm 2005, DNTN có những đặc điểm chung cũng như những
nét phân biệt với các loại hình doanh nghiệp khác, DNTN có những đặc
điểm sau:
a. Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ.
Đặc điểm này được quy định tại Điều 141 Luật Doanh nghiệp năm
2005:” doanh nghiệp tư nhân do một cá nhân làm chủ”. Loại hình doanh
nghiệp này chỉ do một cá nhân duy nhất làm chủ sở hữu. Như vậy trong
DNTN không xuất hiện sự góp vốn giống như ở các công ty nhiều chủ sở
hữu, nguồn vốn của doanh nghiệp cũng chủ yếu xuất phát từ tài sản của một
cá nhân duy nhất. Từ đặc điểm này có thể thấy rằng, DNTN bao hàm trong
nó những đặc trưng nhất định giúp phân biệt loại hình DNTN với các loại
hình khác. Cụ thể:
- Về quan hệ sở hữu vốn trong doanh nghiệp.
Nguồn vốn ban đầu của DNTN xuất phát chủ yếu từ tài sản của một
cá nhân, phần vốn góp này sẽ do chủ doanh nghiệp tự khai báo với cơ quan
đăng kí kinh doanh và được ghi chép cụ thể vào sổ kế toán của doanh
nghiệp. Như vậy cá nhân chủ DNTN sẽ đưa vào kinh doanh một số vốn nhất
định trong khối tài sản thuộc sở hữu của cá nhân mình và về nguyên tắc, tài
sản đưa vào kinh doanh đó là tài sản của DNTN. Nhưng trong quá trình hoạt
động, chủ DNTN vẫn có quyền tăng hoặc giảm vốn đầu tư, chỉ phải khai báo
với cơ quan đăng kí kinh doanh trong trường hợp giảm vốn xuống mức đã
đăng kí. Chính từ điều này có thể kết luận rằng hầu như không có giới hạn
nào giữa phần vốn và tài sản đưa vào kinh doanh của DNTN và phần tài sản
còn lại thuộc sở hữu của chủ doanh nghiệp. Trong mọi thời điểm, sự thay
đổi về mức vốn kinh doanh có thể xảy ra, vì thế ranh giới giữa phần tài sản
và vốn đưa vào kinh doanh và phần tài sản còn lại của chủ doanh nghiệp chỉ
Kể từ khi nước ta thực hiện đường lối đổi mới kinh tế mà Đại hội Đảng lần thứ VI ( năm 1986) đề ra là chuyển đổi nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung và bao cấp s
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement