Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By trangoc_linhyen1494
#761831 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa và điều kiện có hiệu lực của hợp đồng mua bán hàng hóa
2
a. Đề nghị giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa.
Khái niệm, Đề nghị giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa là việc thể hiện rõ ý định
giao kết hợp đồng mua bán và chịu sự rang buộc về đề nghị này của bên đề nghị với bên
đã được xác định cụ thể. Đề nghị hợp đồng mua bán có thể do bên bán hoặc bên mua
thực hiện.
Hình thức của đề nghị, để bên bán hoặc bên mua có thể hình dung được hợp đồng
đó như thế nào? Bên đề nghị phải đưa ra những điều khoản của một hợp đồng một cách
rõ ràng. Dựa vào quy định về hình thức hợp đồng mua bán (Điều 24 Luật thương mại ) có
thể xác định được hình thức của đề nghị hợp đồng. Theo đó việc đề nghị hợp đồng được
thực hiện bằng nhiều cách khác nhau, có thể được thực hiện bằng văn bản, lời nói hoặc
hành vi cụ thể hoặc kết hợp giữa các hình thức này.
Ví dụ, Công ty A đề nghị xác lập hợp đồng mua bán giầy dép do xí nghiệp X sản
xuất, giám đốc công ty A trực tiếp đến gặp giám đốc xí nghiệp X để đề nghị giao kết hợp
đồng. Giám đốc công ty A đưa ra các điều khoản của hợp đồng về giá cả, chất lượng,
phương thức thanh toán,...đến xí nghiệp X.
Đề nghị hợp đồng được gửi đến một hoặc nhiều chủ thể đã xác định, nghĩa là bên
bán hoặc bên mua được phép gửi đề nghị hợp đồng đối với nhiều đối tác mà các bên đã
xác định.
Hiệu lực của đề nghị giao kết, hiệu lực của đề nghị giao kết hợp đồng mua bán
thong thường do bên đề nghị ấn định. Trong trường hợp bên đề nghị không ấn định thời
điểm có hiệu lực thì đề nghị giao kết có hiệu lực từ khi bên được đề nghị đã nhận được đề
nghị đó.
Bên đề nghị phải chịu trách nhiệm về lời đề nghị của mình, nếu bên được đề nghị
thong báo chấp nhận trong thời hạn đề nghị có hiệu lực thì hợp đồng mua bán hàng hóa
hình thành và ràng buộc các bên. Bên đề nghị giao kết hợp đồng có thể thay đổi hoặc rút
lại đề nghị. Đề nghị gioa kết hợp đồng chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp: bên nhận
được đề nghị trả lời không chấp nhận; hết thời hạn trả lời chấp nhận; thông báo về việc
thay đổi hoặc rút lại đề nghị có hiệu lực; thong báo về việc hủy bỏ đề nghị có hiệu lực;
theo thỏa thuận của bên đề nghị và bên nhận được đề nghị trong thời hạn chờ bên được
đề nghị trả lời.
b. Chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng mua bán.
Chấp nhận đề nghị giao kết là sự trả lời của bên được đề nghị về việc chấp nhận
toàn bộ nội dung của đề nghị. Thời hạn trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng được xác
định khác nhau trong các trường hợp sau:
- Khi bên đề nghị có ấn định thời hạn trả lời thì việc trả lời chấp nhận có hiệu lực
khi thực hiện trong thời hạn đó. Ví dụ, công ty A gửi đề nghị giao kết hợp đồng mua bán
xe máy đến công ty B, yêu cầu bên B phải trả lời trong vòng 5 ngày kể từ lúc bên B nhận
được đề nghị.
- Khi các bên trực tiếp giao tiếp với nhau, thì bên được đề nghị phải trả lời ngay có
chấp nhận hoặc không chấp nhận, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Ví dụ, giám đốc
công ty A gọi điện thoại đến giám đốc công ty B đề nghị giao kết hợp đồng mua bán
hàng hóa Y, giám đốc công ty B đã trả lời chấp nhận đề nghị.
I Giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa.. Giao kết hợp đồng dân sự nói chung và giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa nói riêng là việc các bên bảy tỏ ý chí với nhau
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement