Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By phuc_n_h
#761150 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hợp đồng vô hiệu và hậu quả pháp lý
Hợp đồng vô hiệu và hậu quả pháp lý
Sinh viên: Hoàng Thị Tình – Lớp: Tư pháp dân sự K31
2
Thực tiễn giải quyết các tranh chấp hợp đồng dân sự tại tòa án nhân
dân huyện Thanh Chương cho thấy các tranh chấp hợp đồng dân sự là do
các bên không tuân thủ các điều kiện có hiệu lực của hợp đồng. Vì vậy để
giải quyết các tranh chấp đó một câu hỏi đặt ra là “liệu có tồn tại hợp đồng
không? Và “hợp đồng có hiệu lực không?” để từ đó xác định quyền và
nghĩa vụ các bên. Việc tuyên bố hợp đồng dân sự vô hiệu và giải quyết hậu
quả pháp lý khi hợp đồng dân sự vô hiệu vẫn là vấn đề phức tạp nhất của
ngành tòa án. Có nhiều vụ án đã được xét xử nhiều lần nhưng vẫn còn
nhiều thắc mắc, nhiều quan điểm khác nhau gây nhiều tranh luận phức tạp.
Chính vì những lý do trên mà em đã chọn đề tài “ Hợp đồng vô hiệu và hậu
quả pháp lý” nhằm góp phần làm sáng tỏ những quy định của bộ luật dân
sự 2005 về yếu tố vô hiệu hợp đồng dân sự và hậu quả pháp lý khi hợp
đồng vô hiệu cũng như thực tiễn áp dụng tại tòa án nhân dân huyện Thanh
Chương_tỉnh Nghệ An để từ đó đưa ra mốt số kiến nghị góp phần hoàn
thiện pháp luật.
2.Phạm vi và mục đích nghiên cứu.
Đề tài tập trung nghiên cứu những quy định của pháp luật dân sự vô
hiệu và hậu quả pháp lý của hợp đồng dân sự vô hiệu và thực tiễn xác định,
xử lý hợp đồng dân sự vô hiệu.
3. Phương pháp nghiên cứu.
Đề tài lấy quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch
sử làm cơ sở và phương pháp luận để nghiên cứu đề tài. Ngoài ra phương
pháp phân tích, tổng hợp, so sánh được sử dụng để làm rõ vấn đề.
4 Bố cục đề tài.
Ngoai phân mơ đâu va kêt luân, nôi dung đươc chia lam 2 chương.
Chương 1:Hơp đông vô hiêu va hâu qua phap ly theo phâp luât dân sư.
Chương 2 :thưc tiên giai quyêt tranh châp hơp đông vô hiêu tại tòa án nhân dân
huyện Thanh Chương_Tỉnh Nghệ An va nhưng kiên nghi nâng cao hiêu qua.
CHƯƠNG 1
Hợp đồng dân sự là một trong những cách hữu hiệu cho cá nhân, pháp nhân ,hộ gia đình, hợp tác xã, xác lập và thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình nhằ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement