Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By coca2510
#759207 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đường lối giải quyết các trường hợp nam nữ chung sống như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn khi Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000 có hiệu lực .
Bài tập nhóm 1 Luật Hôn nhân và gia đình
-2-
được cả 2 bên gia đình chấp nhận, được xã hội xung quanh hay những người
thân coi như vợ chồng. Những trường hợp như trên được gọi là “Hôn nhân thực
tế”.
Vậy thuật ngữ “Hôn nhân thực tế ” chỉ quan hệ vợ chồng mà khi xác lập quan
hệ đó các bên nam nữ không tiến hành đăng kí kết hôn theo quy định của pháp
luật. Mặc dù không có Giấy chứng nhận kết hôn nhưng các bên nam nữ vẫn
chung sống với nhau như vợ chồng và thực hiện các quyền và nghĩa vụ của vợ
chồng với nhau, với gia đình và với xã hội.
2) Thực trạng hôn nhân ở Việt Nam và thế giới:
Chúng ta biết rằng, với tư cách là một thực thể xã hội, gia đình hình thành
không phụ thuộc vào các thủ tục hành chính do Nhà nước đặt ra.Việc chung
sống như vợ chồng mà không đăng kí kết hôn là một hiện tượng xuất hiện khắp
nơi trên thế giới. Có nhiều lí do để một người nam và một người nữ không đăng
kí cuộc sống chung của mình.
Trong lịch sử Pháp luật Việt Nam đương đại, quy định về đăng kí kết hôn
không phải luôn được tuân thủ chặt chẽ. Một mặt, do hoàn cảnh chiến tranh nên
việc quản lý hộ tịch gặp nhiều khó khăn. Nhiều cặp vợ chồng, cán bộ, bộ đội kết
hôn trước sự chứng kiến của cơ quan, tổ chức nơi họ làm việc, của bạn bè, làng
xóm mà không có một thủ tục pháp lý nào khác. Mặt khác, là do phong tục, tập
quán ở những nơi sinh sống của đồng bào dân tộc thiểu số và một số địa phương
còn lạc hậu; có nơi có phong tục, tập quán là việc nam nữ trở thành vợ chồng chỉ
cần có sự đồng ý của già làng, trưởng bản hoặc có sự đồng ý của hai bên cha mẹ
là đủ. Họ không thấy được ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đăng kí kết hôn
tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, thậm chí họ còn không biết đến quy
định về đăng kí kết hôn. Trong những trường hợp này, về mặt chủ quan, người
nam và người nữ vẫn cư xử đúng như cặp vợ chồng đích thực, chăm sóc, giúp
đỡ nhau, sinh con và cùng nhau vun đắp cho cuộc sống gia đình.
I. Khái niệm và thực trạng hôn nhân ở Việt Nam và thế giới:. 1) Khái niệm về hôn nhân, hôn nhân hợp pháp và hôn nhân thực tế:. Hôn nhân là sự liên kết
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement