Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Goodwyn
#757921 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Chế độ pháp lý về đăng ký kinh doanh đối với các loại hình doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp 2005 – Thực tiễn áp dụng trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Chuyên đề tốt nghiệp
Đặng Duy Trường Luật kinh doanh 47
2
+ Điều kiện để được đăng ký kinh doanh
+ Hồ sơ đăng ký kinh doanh
+ Cơ quan có thẩm quyền đăng ký kinh doanh
+ Trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh
Tôi tập trung nghiên cứu về chế độ pháp lý về đăng ký kinh doanh theo
quy định của Luật Doanh nghiệp 2005, đánh giá phân tích về quyền thành lập và đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. Trên cơ sở các quy định của pháp luật nghiên cứu một cách tổng quát về thực tiễn áp dụng tại địa bàn tỉnh Điện Biên
3. Kết cấu của đề tài:Với đề tài nghiên cứu như trên, kết cấu của chuyên đề ngoài phần mở đầu,
mục lục, kết luận thì kết cấu của bài khóa luận có 3 chương:
Chương I: Chế độ pháp lý về đăng ký kinh doanh đối với các loại hình
doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2005
Chương II: Thực tiễn hoạt động đăng ký kinh doanh của Phòng Đăng ký
kinh doanh tỉnh Điện Biên
Chương III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu
quả của công tác đăng ký kinh doanh tại Điện Biên
Cuối cùng là phần kết luận và danh mục tài liệu tham khảo.4. Phương pháp nghiên cứuĐể thực hiện đề tài nghiên cứu chuyên đề đã sử dụng phương pháp nghiên
cứu: Sử dụng phương pháp đối chiếu, so sánh chế độ pháp lý về đăng ký kinh doanh theo các luật: Luật Doanh nghiệp tư nhân và Luậ Công ty năm 1990, Luật Doanh nghiệp năm 1999, Luật Doanh nghiệp năm 2005. Từ đó đánh giá sự chuyển biến pháp luật trong đăng ký kinh doanh. Sử dụng phương pháp tổng hợp, khái quát vấn đề thành lý luận, phương pháp phân tích các vấn đề, từ đó tìm ra các hạn chế, đưa ra các giải pháp kiến nghị.
Do thời gian nghiên cứu còn hạn chế, bài khóa luận không tránh khỏi
những thiếu sót, rất mong sự đóng góp của thầy cô và các bạn.
Luật Doanh nghiệp năm 2005 được ban hành thực sự là một bước đột phá mới và nó có ý nghĩa quan trọng trong điều kiện kinh tế đổi mới của Đảng ta về vấn đề doanh
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement