Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By nancylove725
#749844 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh.
Tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh
SVTH: Hoàng Công Hoàn
2
PHẦN MỞ ĐẦU
2) Lý do chọn đề tàiCon người được coi là vốn quý của xã hội, là đối tượng hàng đầu được
luật hình sự nói riêng cũng như pháp luật nói chung bảo vệ. Vấn đề bảo vệ con người trước hết là bảo vệ tính mạng, sức khoẻ, bảo vệ nhân phẩm, danh dự và tự do của họ.Vì đó là những điều có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với con người.Trong đó vấn đề bảo vệ tính mạng, sức khoẻ của con người là vấn đề đặt lên trước hết, vì đây là quyền sống, quyền được tồn tại của con người.
Cũng hình chính xuất phát từ lẽ đó, mà bộ luật hình sự năm 1999 đã có
nhiều quy định để bảo vệ quyền cơ bản đó của con người, mà cụ thể đã có riêng một chương (chương XII) quy định về các tội xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự của con người.
Trong đó về các tội xâm phạm tính mạng của con người ở chương này
của bộ luật đã có nhiều quy định về các tội khác nhau, ví dụ như: Tội giết người (ở điều 93); Tội giết con mới đẻ (điều 94); Tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh (điều 95); Tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng (điều 96); Tội làm chết người trong khi thi hành công vụ (điều 97); Tội vô ý làm chết người (điều 98)…Và việc xác định dấu hiệu, phân biệt các tội giết người quy định ở chương này còn gặp nhiều vướng mắc và khó xác định. Trong đó tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh (ở điều 95) cũng không phải là một ngoại lệ để phân biệt với tội giết người khác.
Vì vậy, cũng cần thiết phải xây dựng một cơ sở lý luận hoàn chỉnh hơn
để tạo điều kiện dễ dàng trong việc xác định về tội “giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh”.
Và để làm rõ hơn những vấn đề trên thì tôi đã lựa chọn đề tài: “ Tội giết
người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh”.
3) Mục đích chọn đề tài
Trước hết nhằm tìm hiểu những của pháp luật về tội “ giết người trong
trang thái tinh thần bị kích động mạnh”.
Đồng thời xuất phát từ tình hình thực tiễn và lý luận cần thiết phải xây
dựng một cơ sở lý luận hoàn chỉnh hơn về trách nhiệm hình sự của tội giết
Con người được coi là vốn quý của xã hội, là đối tượng hàng đầu được luật hình sự nói riêng cũng như pháp luật nói chung bảo vệ. Vấn đề bảo vệ con người trước h
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement