Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By yennhu_02
#749834 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: TỘI HIẾP DÂM TRẺ EM TRONG BLHS NĂM 1999
2
một số tội khác cùng thuộc nhóm tội xâm phạm tình dục trẻ em như Tội cưỡng
dâm trẻ em (Điều), Tội dâm ô đối với trẻ em (Điều), Tội giao cấu với trẻ em
(Điều ).
- Làm rõ đường lối xét xử, các hình phạt áp dụng đối với Tội Hiếp dâm trẻ
em.
- Nhận xét, đánh giá một số các quy định của BLHS năm 1999 về Tội hiếp
dâm trẻ em, đồng thời đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật hình
sự về tội Hiếp dâm trẻ em nói chung và quy định của BLHS năm 1999 về Tội
hiếp dâm trẻ em nói riêng.
3.Phạm vi nghiên cứu của khóa luận
Trong phạm vi của khóa luận, chỉ tập trung nghiên cứu quy định của BLHS
năm 1999 về Tội hiếp dâm trẻ em dưới góc độ luật hình sự.
4.Phương pháp nghiên cứu của khóa luận
Phương pháp nghiên cứu của đề tài là kết hợp giữa lý luận và thực tiễn;
dùng lý luận để phân tích những quy định của BLHS 1999 về tội Hiếp dâm trẻ
em , đồng thời dùng những ví dụ thực tiễn để chứng minh cho những vấn đề lý
luận . Các phương pháp được sử dụng để thực hiện đề tài bao gồm : Phương
pháp phân tích, chứng minh, kết hợp với phương pháp so sánh, tổng hợp…
5.Kết cấu của khóa luận
Ngoài phần mở đầu và kết luận, phần nội dsung của khóa luận gồm 3 chương:
- Chương 1: Sơ lược lịch sử lập pháp hình sự Việt nam về tội Hiếp dâm trẻ
em
- Chương 2: Tội hiếp dâm trẻ em trong BLHS năm 1999
- Chương 3: Một số vướng mắc trong thực tiễn áp dụng Điều 112 BLHS và
kiến nghị nhằm hoàn thiện những quy định của pháp luật hình sự về tội Hiếp
dâm trẻ em.
Trẻ em là những công dân nhỏ tuổi, là tương lai của đất nước nên càng phải được luật hình sự quan tâm đặc biệt. Do sự phát triển chưa đầy đủ về chất, về tâm, si
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement