Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By henry_d_880
#749832 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Phân biệt tội không tố giác tội phạm với một số trường hợp phạm tội khác.

2
hoạt động tư pháp nói chung và một số tội cụ thể của chương này nói riêng
nhưng chưa có một công trình khoa học nào về tội không tố giác tội phạm, sự
nghiên cứu của các tác giả mới chỉ dừng lại ở một số bài viết trên báo, tạp chí…
Dưới góc độ một khóa luận tốt nghiệp, tôi chỉ dừng lại ở việc tìm hiểu các
qui định của Bộ luật hình sự 1999 về tội không tố giác tội phạm và thực tiễn xét
xử, đưa ra những dấu hiệu cơ bản để phân biệt tội không tố giác tội phạm với
một số trường hợp phạm tội khác; giải quyết vấn đề trách nhiệm hình sự của
người không tố giác tội phạm. Khóa luận có đề cập tới một vài điểm chưa hoàn
thiện trong pháp luật hình sự, trong thực tiễn xét xử về tội không tố giác tội
phạm mà không chỉ ra nguyên nhân và giải pháp đấu tranh với tội phạm này.
Dựa trên phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử,
khóa luận sử dụng các phương pháp lịch sử, thống kê, phân tích, tổng hợp, so
sánh…để nghiên cứu đề tài.
Bố cục của khóa luận ngoài 2 phần mở đầu và kết luận, được chia làm 3
chương.
Chương 1: Lịch sử lập pháp, khái niệm và các yếu tố cấu thành tội không
tố giác tội phạm.
Chương 2: Phân biệt tội không tố giác tội phạm với một số trường hợp
phạm tội khác.
Chương 3: Trách nhiệm hình sự đối với người không tố giác tội phạm.
Tội không tố giác tội phạm nằm trong chương các tội xâm phạm hoạt động tư pháp, mặc dù đã có nhiều công trình nghiên cứu về các tội xâm phạm hoạt động tư pháp n
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement