Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By nuchuamario85
#749829 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc quyết định hình phạt tử hình trong pháp luật hình sự Hoa Kỳ.
- 2 -
BÀI LÀM:
A. ĐẶT VẤN ĐỀ
Môn học luật hình sự một số nước là môn học khá thú vị. Sinh viên không chỉ có
cơ hội được tìm hiểu pháp luật hình sự một số nước trên thế giới, những nước có
nên kinh tế, chính trị phát triển. Có cơ hội nắm bắt, so sánh với pháp luật Việt
Nam để chỉ ra được những điểm ưu việt và bất cập trong quy định hệ thống pháp
luật nước ta. Đề tài tôi lựa chọn tìm hiểu về khái niệm tội phạm theo quy định
của luật hình sự Hoa Kỳ, so sánh với khái niệm tội phạm của BLHS Việt Nam,
cơ sở lý luận và thực tiễn khi áp dụng hình phạt tử hình trong LHS Hoa Kỳ, căn
cứ pháp lý để xác định hình phạt trong LHS Đức.
B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
I. Khái niệm tội phạm theo quy định của Luật hình sự Hoa kỳ. So sánh với
khái niệm tội phạm theo quy định của Bộ luật hình sự Việt Nam.
1. Khái niệm tội phạm theo quy định của luật hình sự Hoa Kỳ
Ở Mỹ tồn tại song song hai hình thức pháp luật hình sự cấp liên bang và pháp
luật hình sự các bang. Nên ở mỗi bang có một quy định riêng về khái niệm tội
phạm.
PLHS cấp liên bang: không có khái niệm tội phạm nói chung, chỉ đưa ra khái
niệm về các tội phạm cụ thể.
PLHS các bang: đều xây dựng khái niệm tội phạm nói chung, chú trọng yếu tố
hình thức và hậu quả pháp lý của tội phạm.
Về khoa học LHS: Tội phạm là sự vi phạm pháp luật xâm hại lợi ích cộng đồng
hoặc lợi ích của một thành viên của cộng đồng và phải chịu hình phạt giam giữ
và hoặc chịu một khoản tiền phạt như là hình phạt cần thiết.
Không coi là tội phạm những hành vi không có nạn nhân như liên quan đến phản
xạ tự nhiên hoặc chỉ gây thiệt hại cho chính họ (sử dụng chất gây nghiện)
Môn học luật hình sự một số nước là môn học khá thú vị. Sinh viên không chỉ có cơ hội được tìm hiểu pháp luật hình sự một số nước trên thế giới, những nước có n
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By vinnycoi
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement