Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By gau_buppi
#749790 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tình hình tội phạm ma túy ở địa phương
2

Phần II:Quá trình tìm hiểu thu thập thông tin nơi thưc tập
1.Thực trạng tội phạm ma túy diễn ra ở địa phương:
a/Tình hình tội phạm về ma túy là hiện tượng xã hội tiêu cực,trái pháp luật
hình sự được thể hiện tổng hợp các tội phạm về ma túy xẩy ra trên địa bàn và
trong khoảng thời gian nhất định.
Trong số liệu thống kê của ngành Tòa án trong 02 năm (2003-2004) thì
tình hình tội phạm ma túy diễn ra như sau:
Năm 2003: Trong cơ cấu tội phạm cả năm, thì tội phạm về hình sự là 49%; tội
phạm dân sự: 51%; còn các tội phạm về các lĩnh vực khác: Hành chính, kinh tế,
lao động: chiếm 0%.
Trong đó thì tội phạm về ma túy chiếm tỷ lệ rất cao trong cơ cấu tội phạm
về hình sự , chiếm 23%/49%: trong đó phạm tội chủ yếu: tội tàng trữ trái phép
chất ma túy: với 14 vụ và 15 bị cáo; tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy:
01 vụ-01 bị cáo.
Trong đó các bị cáo đưa ra xét xử gồm có: 02 bị cáo là nữ; tuổi chưa
thành niên (dưới 18 tuổi) có 03 bị cáo; từ 18 tuổi trở lên có 18 bị cáo. Người đại
diện hợp pháp có 03 người.
Năm 2004:
Trong cơ cấu tội phạm cả năm, thì tội phạm về hình sự là 46%; tội phạm
dân sự: 53%; còn các tội phạm về các lĩnh vực khác: lao động: chiếm 1%; các
lĩnh vực hành chính, kinh tế: 0%
Trong đó thì tội phạm về ma túy chiếm tỷ lệ vẫn còn cao trong cơ cấu tội phạm
về hình sự , chiếm 20%/46%: trong đó phạm tội chủ yếu: tội tàng trữ trái phép
chất ma túy: với 09 vụ và 10 bị cáo; tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy:
02 vụ-02 bị cáo; tội mua bán trái phép chất ma túy 01 vụ- 01 bị cáo
Để phòng ngừa ngăn chăn và đấu tranh có hiệu quả với tệ nạn ma túy. Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm đến vấn đề này, bằng việc ban hành ra các văn bản pháp luật
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement