Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By huongduong_khoesac
#749785 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thực trạng, nguyên nhân và các giải pháp phòng chống tội cướp tài sản ở địa phương
2
thầy cô giáo và các bạn đóng góp ý kiến để chuyên đề của em được hoàn thiện
hơn.
Phần II
I. Quá tRình thu thập, thời gian thu thập, phương pháp
thu thập
1. Quá trình thu thập và thời gian thu thập tài liệu
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hoá (gọi tắt là VKS tỉnh) là địa điểm
nơi em thực tập. Với vai trò thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động
tư pháp, VKS tỉnh Thanh Hoá đã góp phần đảm bảo cho pháp luật được chấp
hành nghiêm chỉnh và thống nhất. Với sự nỗ lực của toàn đơn vị cùng sự phối
hợp với các cơ quan Công an, Toà án nhân dân, cơ quan thi hành án .... VKS
tỉnh đã góp phần không nhỏ trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm và
các vi phạm pháp luật khác, giữ gìn trật tự trị an, bảo vệ tài sản, sức khoẻ, tính
mạng của nhân dân.
Vì chọn đề tài "Thực trạng, nguyên nhân và các giải pháp phòng chống
tội cướp tài sản ở địa phương" nên ngay từ đầu thời gian thực tập tại VKS tỉnh
Thanh Hoá, trên cơ sở những yêu cầu của chuyên đề thực tập, em đã nghiên cứu
các hồ sơ vụ án, đọc cáo trạng, đồng thời chú trọng việc thu thập, nắm bắt các
thông tin, số liệu về tình hình tội cướp tài sản trên địa bàn tỉnh.
Từ đầu tháng 2/2008 là thời gian em nghiên cứu hồ sơ các vụ cướp tài sản
của những năm trước trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Qua nghiên cứu hồ sơ, đọc
cáo trạng, em đã nắm bắt được tình hình cụ thể của tội cướp tài sản xảy ra trên
địa bàn tỉnh.
Đầu tháng 3/2008, được sự cho phép của Viện trưởng VKS tỉnh, em đã
qua phòng thống kê lấy số liệu về tội cướp tài sản trong 3 năm 2005, 2006,
2007.
Cuối tháng 3/2008, em qua phòng kiểm sát điều tra án kinh tế của VKS
tỉnh xin các báo cáo tổng kết của các năm 2005, 2006, 2007 làm cơ sở để viết
chuyên đề thực tập.
Hoà nhập cùng đất nước trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá, Thanh Hoá đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong nhiều lĩnh vực. Với tốc độ kinh tế phát
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement