Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By heo_boo_un_in
#749779 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tình hình tội trộm cắp tài sản tại địa phương nơi sinh viên thực tập. Thực tiễn áp dụng luâth hinh sự và các biện pháp đấu tranh phòng chống loại tội phạm này.
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
2
Phần I - phần mở đầu
Trong điều kiện phát triển của nền kinh tế thị trường theo định hướng xã
hội chủ nghĩa. Việt Nam, với mục tiêu công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước là
một trong những yếu tố hàng đầu cho sự phát triển kinh tế của Quốc gia. Phương
châm phát triển nền kinh tế nhiều thành phần đã làm cho các quan hệ pháp luật
về kinh tế, dân sự, hình sự…ngày càng đa dạng, phong phú. Kinh tế phát triển,
đời sống nhân dân được cải thiện.
Bên cạnh sự phát triển đó, thì nền kinh tế
thị trường đã làm nẩy sinh những mặt trái, đó là sự tha hoá, biến chất về đạo đức
và nhân phẩm của một số bộ phận con người, làm phát sinh tệ nạn xã hội, dẫn
đến tình hình chính trị, an ninh và trật tự xã hội đi theo khuynh hướng xấu.
Tội phạm ngày một gia tăng, tính chất mức độ hành vi phạm tội ngày
càng nguy hiểm, tinh vi hơn, trong đó thì loại tội phạm xâm hại đến quyền sở
hữu chiếm tỉ lệ lớn trong các loại tội phạm như: tội "cướp giật tài sản", "lừa đảo
chiếm đoạt tài sản", "lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", "trộm cắp tài
sản"…xảy ra rất phức tạp dưới nhiều hình thức, nó xâm phạm trực tiếp đến
những quan hệ xã hội được pháp luật bảo hộ, đó là quyền sở hữu của con người,
sở hữu của Nhà nước đã được ghi nhận tại điều Điều 58 Hiến pháp 1992 Nước
CHXHCNVN quy định: “Công dân có quyền sở hữu về thu nhập hợp pháp, của
cải để dành, nhà ở, tư liệu sinh hoạt … Nhà nước bảo hộ quyền sở hữu hợp pháp
và quyền thừa kế của công dân”, đây là một quyền cơ bản gắn liền với lợi ích cá
nhân của mỗi con người, có đảm bảo được quyền này thì mới khích lệ, động
viên mọi người vận dụng hết khả năng của mình để cống hiến cho sự nghiệp
phát triển đất nước.
Nhận thấy, vai trò và tầm quan trọng của đề tài trong thực tiễn, với những
kiến thức đã tích luỹ được trong quá trình học tập tại nhà trường và những kiến
thức thực tế trong đợt đi thực tập cuối khoá tại Viện Kiểm Sát nhân dân huyện
Hương Khê, tôi đã mạnh dạn chọn đề tài”Tình hình tội trộm cắp tài sản tại
địa phương nơi sinh viên thực tập. Thực tiễn áp dụng luâth hinh sự và các
biện pháp đấu tranh phòng chống loại tội phạm này”. làm bài viết cho mình.
Trong điều kiện phát triển của nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Việt Nam, với mục tiêu công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước là một tron
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement