Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
#749773 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thực tiễn áp dụng chế định án treo đối với tội cố ý gây thương tích hay gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác tại địa phương thực tập trong các năm gần đây- một số tồn tại và hướng khắc phục.
2
treo trong thực tiễn là do T.án không hiểu đúng tính chất pháp lý của án treo,
không nắm vững các căn cứ cho hưởng án treo cũng như các vấn đề khác trong
nội dung của chế định này. Mặt khác nhiều khi sự hướng dẫn của các cơ quan có
thẩm quyền chưa đầy đủ nên tạo chưa tạo ra được sự thống nhất sự thống nhất
trong nhận thức và áp dụng án treo, án treo là một vấn đề có ý nghĩa lý luận và
thực tiễn to lớn.
Nhận thấy vai trò và tầm quan trọng của vấn đề đặt ra trên,là một sinh
viên của trường Đại Học Luật Hà Nội,với những kiến thức đã được trang bị và
những tìm hiểm thực tế trong đợt thực tập cuối khoá tai Viện Kiểm Sát nhân dân
Huyện Thiệu Hoá em đã mạnh dạn chọn đề tài “thực tiễn áp dụng chế định án
treo đối với tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người
khác tại địa phương thực tập trong các năm gần đây- một số tồn tại và hướng
khắc phục”.
Do trình độ và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế nên chuyên đề không thể
tránh khỏi những sai sót.Rất mong thầy cô cùng các bạn đóng góp ý kiến để
chuyên đề của em được hoàn thiện hơn.
Cơ cấu chuyên đề gồm 4 phần:
Phần 1: Một số vấn đề chung về án treo .
Phần 2: Tình hình đặc điểm và bản chất tội cố ý gây thương tích,gây tổn hại
cho sức khoẻ của người khác trên địa bàn huyện Thiệu Hoá .
Phần 3: Nguyên nhân và một số biện pháp phòng chống.
Phần 4: Một số nhận xét và kiến nghị đối với việc nâng cao hiệu qủa phòng
chống tội phạm hình sự nói chung và tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại
tới sức khoẻ của người khác nói riêng.
Là một biện pháp trong hệ thống các biên pháp tác động của nhà nước và xã hội đến người phạm tội, án treo ngày càng được khẳng định bởi tính ưu việt của nó. Ch
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement