Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
#749748 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiểu luận: Vai trò của pháp luật thuế ở nước ta hiện nay- Các giải pháp chủ yếu để phát huy vai trò đó trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế
2
Tuy nhiên, cũng cần phải nhận thức rằng, trong 1 xã hội cộng đồng việc
nộp thuế cũng chính là sự đóng góp công sức, của cải của mọi người dân để xây
dựng Đất nước, xây dựng xã hội cộng đồng mà trong đó họ là nhứng thành viên.
Và cũng chính vì vậy mà người dân được hưởng những lợi ích và thành quả do
Nhà nước tái đầu tư từ các khoản về thuế mang lại, như các lợi ích công cộng,
các khoản trợ cấp hay phúc lợi xã hội. Điều đó có thể hiểu là Nhà nước đã hoàn
trả một cách gián tiếp một phần vào khoản thu về thuế cho nhân dân.
2. Khái niệm pháp luật thuế:
Quan hệ thu, nộp thuế giữa nhà nước và dân cư phải được thực hiện trên
những căn cứ pháp lý nhất định, đó chính là pháp luật thuế.
Pháp luật thuế là tổng hợp các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ
xã hội phát sinh trong quá trình thu và nộp thuế giữa cơ quan Nhà nước có thẩm
quyền và người nộp thuế nhằm hình thành nguồn thu ngân sách nhà nước để
thực hiện các mục tiêu được xác định trước.
Hệ thống pháp luật thuế ở nước ta hiện nay bao gồm:
- Luật quản lý thuế 2006;
- Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2005.
- Luật thuế giá trị gia tăng năm 2008;
- Luật thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2008;
- Luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008;
- Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2008;
- Luật thuế tài nguyên năm 2009;
- Luật thuế sư dụng đất phi nông nghiệp năm 2010 (chưa có hiệu lực).
- Các nghị định hướng dẫn thi hành những văn bản pháp luật nêu trên và
các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế.
II. Vai trò của pháp luật thuế ở nước ta hiện nay:
1. Pháp luật thuế tạo cơ sở pháp lý quan trọng và ổn định cho nguồn
thu, đáp ứng yêu cầu chi tiêu của nhà nước:
Hơn hai thập kỉ phát triển kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế là cơ sở quan trọng để hệ thống pháp luật Việt Nam không ngừng hoàn thiện nhằm phù hợp
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement