Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By thucan20
#749652 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hoàn thiện pháp luật về hội trong bối cảnh hội nhập quốc tế ở Việt Nam hiện nay

2
của hội trong xu thế toàn cầu hoá và bối cảnh hội nhập quốc tế chưa được làm
sáng tỏ.
Bên cạnh đó, sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường định
hướng XHCN, yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, mở rộng dân
chủ và tăng cường xã hội hoá trong bối cảnh hội nhập quốc tế ở nước ta hiện
nay cũng chính là đòi hỏi cần hoàn thiện pháp luật về hội nhằm tạo hành lang
pháp lý giúp các tổ chức hội có điều kiện phát triển thuận lợi, đồng thời nâng
cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.
Để khắc phục những bất cập, hạn chế của văn bản pháp luật hiện hành
về hội, đồng thời thể chế hoá đầy đủ đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà
nước, đáp ứng yêu cầu phát triển hội trong bối cảnh hội nhập quốc tế thì việc
hoàn thiện pháp luật vê hội là một yêu cầu khách quan và cấp thiết.
Chính vì thế, tôi chọn vấn đề “Hoàn thiện pháp luật về hội trong bối
cảnh hội nhập quốc tế ở Việt Nam hiện nay" làm đề tài luận văn thạc sỹ luật
học của mình.
2. Tình hình nghiên cứu
Những năm qua, ở Việt Nam đã có một số công trình nghiên cứu liên
quan đến pháp luật về hội nói chung, tổ chức và hoạt động của hội nói riêng,
như: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ về “Thực trạng và giải pháp quán lý
nhà nước với các tổ chức phi chính phủ " do Vụ các tổ chức phi chính phủ -
Ban tổ chức cán.bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) chủ trì thực hiện năm 2000; Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ về “Nghiên cứu hoàn thiện công tác quản
lý nhà nước của Bộ Nội vụ đối với hội và tổ chức phi chính phủ trong thời kỳ đổi mới” do Vụ Tổ chức phi chính phủ - Bộ Nội vụ thực hiện, hoàn thành
tháng 10/2004; Báo cáo tổng hợp của dự án “Điều tra thực trạng về hội và tổ
chức phi chính phủ ở nước ta hiện nay” do Viện Nghiên cứu khoa học Nhà
nước thuộc Bộ Nội vụ chủ trì thực hiện, hoàn thành tháng 3/2006; Báo cáo
“Đánh giá ban đầu về xã hội dân sự tại Việt Nam” do dự án CIVICUS CSI-
SAT (công cụ đánh giá nhanh chỉ số xã hội dân sự) thực hiện, hoàn thành
tháng 01/2006; Tài liệu hướng dẫn về Luật liên quan đến các tổ chức dân sự
của Viện Xã hội mở, NewYork, do Hội trợ giúp người tàn tật Việt Nam dịch;
Từ khi thành lập tới nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xác định cách . mạng là sự nghiệp của quần chúng. Do đó, Đảng và Nhà nước ta luôn chú . trọng
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement