Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By truc_linh_11689
#749649 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Kết hợp dân chủ thay mặt và dân chủ trực tiếp trong thực hiện quy chế dân chủ ở xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

2
Đảng đã nêu rõ: "Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy quyền
làm chủ của nhân dân trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội vừa là mục tiêu,
vừa là động lực của sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa. Dân chủ phải đi đôi
với tập trung, với kỷ luật, pháp luật, với ý thức trách nhiệm công dân" [16].
Để phát huy động lực dân chủ đòi hỏi phải có nhiều hình thức,
phương pháp, lịch trình sáng tạo, trong đó điều quan trọng hàng đầu là phải
nâng cao được chất lượng dân chủ đại diện, mở rộng và có cơ chế từng bước
thực hiện chế độ dân chủ trực tiếp một cách thiết thực, đúng hướng và có hiệu
quả. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 (khóa VIII) đã nhấn mạnh: "Tiếp tục
phát huy tốt hơn nữa quyền làm chủ của nhân dân qua các hình thức dân chủ
đại diện và dân chủ trực tiếp để nhân dân tham gia và bảo vệ nhà nước, nhất
là việc giám sát, kiểm tra của nhân dân đối với hoạt động của cơ quan và cán
bộ công chức nhà nước" [19].
Tuy nhiên, trong quá trình thực thi dân chủ những năm qua đã bộc lộ
không ít khó khăn, thách thức do tác động tiêu cực của cơ chế thị trường, của hội
nhập kinh tế quốc tế và những hạn chế, yếu kém trong quản lý nhà nước của các
cấp chính quyền; dân chủ ở cơ sở có lúc, có nơi bị vi phạm nghiêm trọng, tệ
quan liêu, mệnh lệnh, cửa quyền, tham nhũng, sách nhiễu gây phiền hà cho dân
vẫn tiếp diễn làm xói mòn lòng tin của nhân dân với Đảng và chính quyền.
Trong bối cảnh mới của đất nước, vấn đề giữ vững và phát huy bản
chất dân chủ của Nhà nước ta, của chế độ xã hội ta, phát huy quyền làm chủ
của người dân, thu hút nhân dân tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội,
tham gia kiểm kê, kiểm soát nhà nước, khắc phục tình trạng suy thoái, quan
liêu, mất dân chủ. Vì vậy, hơn lúc nào hết chúng ta phải có những biện pháp
tích cực, cụ thể và đổi mới nhằm phát huy quyền làm chủ thực sự của nhân
dân trong các lĩnh vực của đời sống xã hội của địa phương.
Để phát huy động lực dân chủ đòi hỏi phải có nhiều hình thức, . phương pháp, lịch trình sáng tạo, trong đó điều quan trọng hàng đầu là phải . nâng
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement