Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Ruby_Thanh
#749639 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hệ thống về giám sát của Quốc hội đối với hoạt động xét xử của TAND ở Việt Nam


2
đi giám sát còn hạn chế và không đồng đều… Tất cả những điều đó ảnh
hưởng không nhỏ đến hiệu quả, chất lượng đối với công tác giám sát của Quốc
hội đối với hoạt động xét xử của TAND. Vì lẽ đó việc nghiên cứu một cách
tương đối toàn diện có hệ thống về giám sát của Quốc hội đối với hoạt động
xét xử của TAND ở Việt Nam là yêu cầu bức xúc, có ý nghĩa lý luận và thực
tiễn sâu sắc.
2. Tình hình nghiên cứu đề tài
Xuất phát từ tầm quan trọng và ý nghĩa của các hoạt động của Quốc
hội, trong những năm gần đây, về hoạt động của Quốc hội nói chung và hoạt
động giám sát của Quốc hội nói riêng đã thu hút sự quan tâm nghiên cứu của
nhiều cơ quan nghiên cứu khoa học, các nhà luật học, chính trị học, xã hội
học. Qua nghiên cứu tài liệu hiện hành và công trình khoa học đã được công
bố cho thấy hoạt động giám sát của Quốc hội được nghiên cứu dưới nhiều góc
độ khác nhau. Điều đó được thể hiện qua các nhóm vấn đề:
Nhóm thứ nhất, là nghiên cứu hoạt động giám sát của Quốc hội nói
chung. Nhóm này đề cập tới những vấn đề lý luận chung của giám sát, như
khái niệm, bản chất, hình thức, nội dung…được thể hiện qua các công trình
nghiên cứu sau: tác phẩm: "Về quyền giám sát tối cao của Quốc hội" của Tiến
sĩ Phạm Văn Kỳ, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, trong tác phẩm này,
tác giả Phạm Văn Kỳ đã tập trung làm sáng tỏ nội hàm của khái niệm quyền
giám sát tối cao của Quốc hội, đối tượng của quyền giám sát tối cao, các
phương thức giám sát của hoạt động giám sát, cũng như thực trạng của hoạt
động giám sát này, trên cơ sở đó, tác giả đã có những đề xuất tương đối sát
hợp… Bên cạnh đó phải kể đến nhiều công trình khác như: Đề tài "Quốc hội
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - những khía cạnh pháp lý theo
hiến pháp và luật tổ chức Quốc hội" PGS,TS Nguyễn Đăng Dung chủ trì; Đề
tài "Tăng cường hoạt động giám sát của Quốc hội nước ta hiện nay" do Viện
Nhà nước và Pháp luật, thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ
Trong bộ máy nhà nớc nói riêng và trong hệ thống chính trị nói . chung ở Việt Nam hiện nay, Tòa án nhân dân (TAND) có một vị trí đặc biệt . quan t
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement