Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By yaourt2212
#749608 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Vi phạm hành chính về đất đai ở Thái Bình - thực trạng và giải pháp khắc phục

2
Chính phủ ban hành Điều lệ Xử phạt vi cảnh; Pháp lệnh Xử phạt vi phạm
hành chính ngày 30/11/1989 của Hội đồng Nhà nước; Pháp lệnh Xử lý vi
phạm hành chính ngày 06/7/1995 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị định
04/NĐ-CP ngày 10/01/1997 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực đất đai; Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02/7/2002
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị định 182/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004
của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Nghị
định 182/2004/NĐ-CP được ban hành trên cơ sở tổng kết rút kinh nghiệm
thực tiễn thi hành Nghị định 04/NĐ-CP ngày 10/01/1997 của Chính phủ phù
hợp với Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02/7/2002, có tính đến các
yêu cầu mới về đấu tranh, phòng, chống vi phạm pháp luật đất đai trong điều
kiện nước ta mở cửa, xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội
chủ nghĩa (XHCN). Các văn bản trên đã góp phần lập lại trật tự trong quản lý, sử
dụng đất đai, hạn chế những tiêu cực nảy sinh.
Tuy nhiên, trong điều kiện chuyển sang nền kinh tế thị trường, mặc dù
Nhà nước có nhiều văn bản để quản lý và xử lý vi phạm về đất đai, nhưng do
đất đai trở thành hàng hóa mà giá trị của nó ngày càng tăng với tốc độ rất cao,
lợi nhuận thu được từ việc mua bán đất đai không có mặt hàng và nghề kinh
doanh nào sánh nổi. Vì vậy, những hành vi vi phạm pháp luật đất đai, trục lợi
từ đất diễn ra ngày càng phổ biến và nghiêm trọng. Những hành vi vi phạm
hành chính trong lĩnh vực đất đai tuy chưa đến mức nguy hiểm là tội phạm
nhưng diễn ra ở khắp mọi nơi, hàng ngày, hàng giờ, không những gây khó khăn
cho quản lý nhà nước về đất đai, mà còn là nguyên nhân của những tranh chấp,
mâu thuẫn gay gắt trong nội bộ nhân dân và xã hội; nhiều khi chuyển hóa thành
vụ việc hình sự, thành điểm nóng, thậm chí trở thành vấn đề chính trị. Về mặt
thực tiễn, do chủ quan, coi thường những vi phạm nhỏ nên xử lý không kiên
quyết, thiếu nghiêm minh dẫn đến tình trạng coi thường pháp luật, vi phạm
ngày càng tràn lan, khó kiểm soát. Trong bối cảnh đó, nghiên cứu về vi phạm
hành chính và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai góp phần lập
Đất đai là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá, là t liệu sản xuất . chính không thể thay thế đợc của một số ngành sản xuất nh nông nghiệp, . lâm nghiệp,
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement