Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By nicky_lucky_cute
#749604 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Vai trò của pháp luật tố tụng hành chính ở việt Nam hiện nay

2
tự, thủ tục còn chưa phù hợp với đặc thù của tố tụng hành chính; cơ chế,
chính sách đối với Tòa án nói chung, Tòa hành chính nói riêng còn có những
điểm chưa hợp lý, nên còn để xảy ra tình trạng Thẩm phán “e ngại” khi giải
quyết các vụ án hành chính. Một số cơ quan hành chính, cán bộ công chức
hành chính có QĐHC, HVHC bị khởi kiện do không hiểu rõ hoặc không tôn
trọng các quy định của pháp luật tố tụng hành chính đã không thực hiện đầy
đủ quyền và nghĩa vụ tố tụng của mình, gây khó khăn cho việc giải quyết vụ
án hành chính, thi hành án hành chính, làm cho thiết chế Toà hành chính
không thể thực hiện đầy đủ được vai trò bảo vệ quyền công dân mà Đảng và
Nhà nước mong muốn khi thành lập ra nó.

Trước tình hình trên, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, Đảng ta đã
đề ra nhiệm vụ: “khắc phục tình trạng chồng chéo, đùn đẩy trách nhiệm gây
khó khăn, chậm chễ trong công việc và giải quyết khiếu kiện của dân. Nâng
cao vai trò của Tòa hành chính trong việc giải quyết khiếu kiện hành chính”.
Sau đó, Nghị quyết số 08/NQ-TW ngày 2/1/2002 của Bộ Chính trị về một số
nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới đã tiếp tục khẳng
định: “Nghiên cứu mở rộng thẩm quyền xét xử của Tòa án trong việc giải
quyết khiếu kiện hành chính để góp phần khắc phục tình trạng trì trệ trong
công tác giải quyết khiếu kiện hành chính hiện nay”.

Việc thành lập Toà hành chính là một chủ trương đúng đắn, phù hợp
với yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền, nhưng các quy định của pháp
luật tố tụng hành chính chưa đáp ứng được yêu cầu, mục tiêu đề ra, chưa thể
hiện đầy đủ vai trò của mình trong thực tiễn. Vì vậy, nghiên cứu vấn đề vai
trò của pháp luật tố tụng hành chính là rất cấp thiết hiện nay.
Đặc biệt hiện nay, dưới góc độ lý luận vấn đề vai trò của pháp luật tố
tụng hành chính đã có nhiều công trình khoa học, bài viết trên các sách báo
pháp lý, nghiên cứu ở các khía cạnh về mối quan hệ tương quan giữa pháp
luật tố tụng hành chính với một số lĩnh vực của đời sống xã hội, nhưng mới
chỉ dừng lại ở việc nghiên cứu vai trò của nó đối với nền hành chính nhà nước
Thể chế hóa chủ trng của Đảng, tại K họp thứ VIII ngày . 28/10/1995, Quốc hội Khóa IX đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung Luật tổ . chức Tòa án n
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement