Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By young_boy_cute_2005
#749575 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Cơ sở lý luận và thực tiễn của những qui định chung về thừa kế trong Bộ luật Dân sự


2nước. Tuy nhiên, hiện nay quan niệm về tài sản còn ảnh hưởng bởi tư
tưởng bao cấp, cho nên hạn chế quyền định đoạt của cá nhân, vì vậy phát
triển, mở rộng khái niệm về di sản sẽ góp phần hoàn thiện khái niệm tài
sản là đối tượng nghiên cứu quan trọng của khoa học pháp lý dân sự.

Vì những lý do trên, việc nghiên cứu đề tài "Cơ sở lý luận và thực
tiễn của những qui định chung về thừa kế trong Bộ luật Dân sự" sẽ lý giải
các vấn đề chung về thừa kế một cách khoa học. Ngoài ra, luận án phân
tích, bình luận khoa học nội dung các qui định chung về thừa kế trong Bộ
luật Dân sự và đưa ra giải pháp hoàn thiện các qui định chung về thừa kế.

2. Mục đích, đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài

Nghiên cứu cơ sở khoa học của các qui định chung của thừa kế
nhằm mục đích, phát triển, xây dựng nội dung khoa học của các qui định
đó. Phân tích nội dung của một số qui định quan trọng trong phần qui định
chung góp phần làm rõ nội dung của các qui định, tìm ra những bất cập,
hạn chế, từ đó đề xuất hướng hoàn thiện phần qui định chung trong
BLDS. Để thực hiện mục tiêu đó, luận án tập chung nghiên cứu các vấn đề
sau:

- Những vấn đề lý luận của các qui định chung về thừa kế. Vai trò
của các qui định chung điều chỉnh quan hệ thừa kế.

- Các yếu tố chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội ảnh hưởng đến việc
xây dựng các qui định chung về thừa kế.

- Một số kinh nghiệm ở Việt Nam và các nước xây dựng các qui
định chung về thừa kế .

- Nội dung những qui định chung về thừa kế trong BLDS 2005.

- Thực tiễn áp dụng các qui định chung về thừa kế giải quyết tranh
chấp di sản.

3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của việc nghiên cứu đề tài

Kết quả nghiên cứu sẽ đóng góp vào việc bổ sung và hoàn thiện
Bộ luật Dân sự nói chung và chế định thừa kế nói riêng điều chỉnh . quan hệ tài sản ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình phát triển kinh tế-xã hội . của nước ta tr
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement