Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By apolloofsun174
#749262 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiểu luận: Vai trò của Hội đồng Bảo An theo hiến chương Liên hợp quốc
1
PHẦN MỞ ĐẦU
Liên hợp quốc (LHQ) là một tổ chức quốc tế có mục đích duy trì hòa bình
và an ninh trên thế giới, phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc và
tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình
đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc được thành lập ngày 24/10/1945 trên cơ
sở Hiến chương LHQ. Hội đồng Bảo an (HĐBA) là cơ quan lãnh đạo chính trị
thường trực của LHQ, chịu trách nhiệm chính trong việc duy trì hoà bình và an
ninh quốc tế. HĐBA có vai trò đặc biệt quan trọng theo hiến chương LHQ.
PHẦN NỘI DUNG
1. Bình luận vai trò của HĐBA theo hiến chương LHQ
Ngay từ khi thành lập, duy trì hòa bình và an ninh quốc tế đã được các
quốc gia thành viên xác định là tôn chỉ, mục đích quan trọng nhất mà LHQ theo
đuổi (Điều 1 hiến chương LHQ). Hội đồng bảo an có quyền áp dụng các biện
pháp cần thiết nhằm giải quyết hòa bình và an ninh quốc tế (Điều 24). Không
những thế, trong một số trường hợp đặc biệt, hội đồng bảo an còn có quyền sử
dụng cả các biện pháp mang tính cưỡng chế nhằm loại trừ các mối đe dọa, phá
hoại hòa bình hoặc các hành vi xâm lược. Trong khi thực thi trọng trách của
mình, hội đồng bảo an hành động với tư cách thay mặt cho tất cả các quốc gia
thành viên LHQ. Vai trò của Hội đồng bảo an nhằm thực hiện chức năng duy trì
hòa bình và an ninh quốc tế được thể hiện qua những việc sau:
1.1. Tham gia vào quá trình giải quyết hòa bình các tranh chấp quốc
tế.
Hiến chương LHQ quy định: “Khi có tranh chấp hoặc tình thế tranh chấp
phát sinh, HĐBA có quyền điều tra để xác định xem tranh chấp hoặc tình thế ấy
kéo dài có thể đe dọa đến hòa bình và an ninh quốc tế hay không” (Điều 34). Khi
Liên hợp quốc (LHQ) là một tổ chức quốc tế có mục đích duy trì hòa bình và an ninh trên thế giới, phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc và tiến h
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement