Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By mafiaboy2001
#749256 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiểu luận: Phân tích nguyên tắc tập trung dân chủ và chỉ ra ý nghĩa của nguyên tắc này trong quản lí hành chính nhà nước
Bài tập học kỳ luât hanh chinh
2
trung trên cơ sơ dân chu; vưa đam bao mơ rông dân chu dươi sư lanh đao tâp
trung.
* Tâp trung:

là một thuộc tính quản lý quan trọng của bất kỳ nhà nước
nào, song vơi nhà nước xã hội chủ nghĩa nói chung và nhà nước ta nói riêng
không áp dụng sự tập trung độc đoán hay tập trung quan liêu mà là tập trung trên
cơ sở dân chủ chân chính. Sư tâp trung nhăm đam bao thâu tom quyên lưc nha
nươc vao chu thê quan li đê điêu hanh, chi đao viêc thưc hiên chinh sach phap
luât môt cach thông nhât. Sự tập trung đó bảo đảm cho cơ quan cấp dưới, cơ quan
địa phương có cơ sở và khả năng thực hiện quyết định của trung ương.
* Dân chu: hương tơi viêc mơ rông quyên cho đôi tương quan li nhăm
phat huy tri tuê tâp thê trong hoat đông quan li, phat huy kha năng tiêm tang cua
đôi tương quan li trong qua trinh thưc hiên chinh sach, phap luât.
* Sư kêt hơp – môi quan hê giưa tâp trung va dân chu:
Cân phai co sư phôi hơp môt cach đông bô, chăt che viêc đam bao ca hai
yêu tô nay trong quan li hanh chinh nha nươc. Nêu chi co sư lanh đao tâp trung
ma không mơ rông dân chu thi se tao điêu kiên cho cac hanh vi lam quyên, tê
quan liên, hach dich, cưa quyên, tham nhung phat triên. Ngươc lai, nêu không co
sư lanh đao tâp trung thông nhât se dân đên tinh trang tuy tiên, vô chinh phu, cuc
bô đia phương.
2 – Nguyên tăc tâp trung dân chu trong quan li hanh chinh nha nươc:
Nguyên tắc tập trung dân chủ bao hàm sự kết hợp giữa hai yếu tố tập
trung và dân chủ, vừa đảm bảo sự lãnh đạo tập trung trên cơ sở dân chủ, vừa đam
bao mơ rông dân chu dươi sư lanh đao tâp trung.
Tập trung dân chủ thể hiện quan hệ trực thuộc, chịu trách nhiệm và báo cáo của
cơ quan quản lý trước cơ quan dân chủ ; phân định chức năng, thẩm quyền giữa
cơ quan quản lý các cấp, bảo đảm sự lãnh đạo tập trung của cấp trên của trung
Là một hoạt động có mục đích, quản lí hành chính nhà nước được tiến hành trên cơ sở những nguyên tắc nhất định. Đây là tư tưởng chủ đạo
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement