Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By xara_IT
#749252 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiểu luận: Vai trò của phương pháp thuyết phục và cưỡng chế trong quản lí hành chính nhà nước
2
A.Đặt vấn đề.
Trong bất kỳ hoạt động nào của quản lý hành chính nhà nước thì
những nguyên tắc được xác lập là yếu tố quan trọng trong việc tổ chức và
quản lý được hiệu quả và chặt chẽ. Các nguyên tắc có mối liên hệ mật thiết
với nhau và tạo tiền đề cho các nguyên tắc khác được thực hiện có hiệu
quả.Đặc trưng của mối liên hệ này trong quản lý hành chính nhà nước là
phương pháp thuyết phục và phương pháp cưỡng chế.
B.Giải quyết vấn đề.
I.
Khái niệm về phương pháp quản lí hành chính nhà
nước.
1. Khái niệm.
Phương pháp quản lí hành chính là cách thức thực hiện những chức
năng và nhiệm vụ của bộ máy hành chính nhà nước, cách thức tác động của
chủ thể quản lí hành chính nhà nước lên các đối tượng quản lí nhằm đạt
được hành vi xử sự cần thiết.
Đặc điểm của phương pháp quản lí hành chính:
- Phương pháp QLHCNN do các chủ thể QLHCNN tiến hành để thực hiện
chức năng, nhiệm vụ của mình.
Chủ thể sử dụng các phương pháp QLHCNN chủ yếu là các cơ quan hành
chính nhà nước, cán bộ, công chức nhà nước có thẩm quyền trong bộ máy
hành chính nhà nước như: Chính phủ, các Bộ, UBND các cấp, các cơ quan
chuyên môn trực thuộc UBND… và các cán bộ công chức có thẩm quyền
trong các cơ quan này.
Mục đích của việc sử dụng các phương pháp QLHCNN là nhằm tác động tới
đối tượng quản lý để đảm bảo hành vi xử sự cần thiết của đối tượng quản lý
nhằm duy trì trật tự quản lý hoặc thực hiện các chủ trương, chính sách của
Trong bất kỳ hoạt động nào của quản lý hành chính nhà nước thì những nguyên tắc được xác lập là yếu tố quan trọng trong việc tổ chức và quản lý được hiệu quả và
Dành riêng cho anh em Ketnooi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online