Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By nhox_lj
#749109 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiểu luận: Vấn đề thực hiện quyền bình đẳng giới trong việc ly hôn
2
- Giới (gender) là một thuật ngữ chỉ vai trò, trách nhiệm và quyền lợi xã hội
quy định chọn nam và nữ nhìn từ góc độ xã hội, giới đề cập đến sự phân
công lao động, các kiểu phân chia nguồn lực và lợi ích giữa nam và nữ trong
bối cảnh xã hội.
-
Theo khoản 4 Điều 5 luật bình đẳng giới, “ Bình đẳng giới là việc
nam, nữ có vị trí, vai trò ngang nhau, được tạo điều kiện và cơ hội phát huy
năng lực của mình cho sự phát triển của cộng đồng, của gia đình và thụ
hưởng như nhau về thành quả của sự phát triển đó”.
-
Theo khoản 8 Điều 8 Luật hôn nhân và gia đình năm 2000, “Ly hôn là
chấm dứt quan hệ hôn nhân do tòa án công nhận hoặc quyết định theo yêu
cầu của vợ hoặc của chồng hoặc của cả hai vợ chồng”. Theo quan điểm của
chủ nghĩa Mác-lênin, ly hôn là một mặt của quan hệ hôn nhân, nó là mặt
trái, mặt bất bình thường nhưng là mặt không thể thiếu được của quan hệ
hôn nhân và gia đình. Thực hiện quyền tự do hôn nhân của cá nhân bao gồm
quyền tự do kết hôn nhằm xác lập quan hệ vợ chồng và quyền tự do ly hôn
nhằm chấm dứt quan hệ vợ chồng trước pháp luật , khi đời sống tình cảm,
yêu thương giữa vợ chồng đã hết, mâu thuẫn gia đình sâu sắc , mục đích của
hôn nhân nhằm tạo lập cho xã hội những gia đình – tế bào tốt đẹp đã không
thể đạt được. Ly hôn nhằm giải phóng cho vợ, chồng, các con và thành viên
khác trong gia đình khỏi những xung đột, mâu thuẫn, bế tắc trong đời sống
gia đình bởi vì: “ tự do ly hôn không có nghĩa là làm tan giã: những mối
quan hệ gia đình mà ngược lại nó củng có những mối liên hệ đó trên những
cơ sở dân chủ, những cơ sơ duy nhất có thể có và vững chắc trong một xã
hội văn minh. Ly hôn là kết quả tất yếu khi quan hệ hôn nhân đã tan vỡ.
Khi đã hiểu đươc các khái niệm đó thì chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu để
nắm rõ hơn vấn đề thực hiện bình đẳng giới trong việc ly hôn
để bảo vệ quyền phụ nữ, việc ghi nhận và bảo vệ quyền bình đẳng giữa nam và nữ chưa thể bao hàm hết sự loại bỏ phân biệt đối xử với người phụ nữ. Phụ nữ với nhữ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement