Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By [email protected]
#749088 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiểu luận: bảo vệ quyền sở hữu
NỘI DUNG
I. Quyền sở hữu và bảo vệ quyền sở hữu
1. Về quyền sở hữu
Quyền sở hữu là một chế định pháp luật quan trọng được Nhà nước quy
định nhằm xác định nội dung về sở hữu.Theo Điều 164 Bộ luật Dân sự
(BLDS) của Việt Nam:
“Quyền sở hữu bao gồm quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền
định đoạt tài sản của chủ sở hữu theo quy định của pháp luật”.
Bộ luật dân sự đã đưa ra định nghĩa của quyền sở hữu bằng cách nêu ra
những quyền năng cơ bản của chủ sở hữu và chủ thể của quyền này, quyền sở
hữu bao gồm ba quyền năng cơ bản: Quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và
quyền định đoạt.
“Quyền chiếm hữu là quyền nắm giữ, quản lý tài sản”.(Điều 182)
Theo cách hiểu thông thường nhất thì chiếm hữu là sự nắm giữ, chi
phối vật về mặt thực tế.
“Quyền sử dụng là quyền khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức
từ tài sản”.(Điều 192)
Nói một cách dễ hiểu thì quyền sử dụng là quyền khai thác những lợi
ích mang lại từ tài sản.
« Quyền định đoạt là quyền chuyển giao quyền sở hữu tài sản hoặc từ
bỏ quyền sở hữu đó « .(Điều 195)
Bộ luật dân sự 2005 đã giành 1 phần, với 6 chương, cùng 167 điều luật để quy định những vấn đề xung quanh quyền sở hữu. Trong đó, bảo vệ quyền sở hữu được quy đ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement